Sveriges Kommuner och Landsting

Blivande läkare mötte framtida arbetsgivare

Nyhet   •   Aug 21, 2012 14:41 CEST

I fredags besökte ett femtiotal blivande läkare SKL. De var inbjudna av SKL tillsammans med åtta landsting/regioner och Sveriges Läkarförbund. Syftet var att inspirera de studerande till arbete i Sverige inom specialiteterna psykiatri och allmänmedicin och ge möjlighet att knyta kontakter mellan studenter och arbetsgivare.

Inbjudan gick ut till svenska medicinstuderande som pluggar i andra europeiska länder. De har ett eller två år kvar av sina studier och har ännu inte valt ett medicinområde att specialisera sig inom. Det är första gången som SKL arrangerar en sådan här dag i sina lokaler för studenter och eventuellt blivande arbetsgivare.

Det är i dag stor efterfrågan i Sverige på specialistläkare, framför allt inom specialiteterna psykiatri och allmänmedicin. Initiativet till det här mötet kom från representanter för några av SKL:s medlemmar som behöver rekrytera till just dessa specialiteter.

– Vi ser utlandsstudenterna som en resurs som vi bör ta vara på. Med det här mötet vill vi informera om de här specialiteterna samt väcka ett intresse hos dem för att komma tillbaka och arbeta i Sverige. Vi hoppas också att de knyter kontakter med de arbetsgivare som har behov av att rekrytera, säger SKL:s Carin Renger, som tillsammans med Ylva Sundholm och Mikael Malm arrangerade dagen.

Drygt femtio läkarstudenter uppmärksammade inbjudan och möjligheten att mingla med andra studenter och eventuellt framtida arbetsgivare.

En av dem är Hanna Löfgren som pluggar i Berlin med ett år kvar till examen. Hon tycker att en sån här dag är ett bra initiativ. Hon känner ingen från Sverige på sin studieort, så hon har ingen att diskutera sådana här frågor med. För Hanna var det viktigt att få prata med andra i samma situation och även att träffa arbetsgivare som kan ge stöd i övergången från student till anställd läkare. Hanna planerar att specialisera sig inom gynekologi, men kan också tänka sig att pröva på både allmänmedicin och psykiatri.

Kristina Wallberg pluggar i Bialystok, Polen och har de två senaste somrarna jobbat som läkarassistent i Skellefteå. Det arbetet har gett henne insyn i vad studenterna kan tänkas behöva introduktion i när de kommer tillbaka till Sverige för att jobba.

– När man kommer tillbaka till Sverige vet man inte tillräckligt om svenska rutiner, journalsystem eller hur läkare jobbar här.

Hon har två år kvar på sin utbildning och vet inte vad hon ska välja att specialisera sig inom, utan håller alla dörrar öppna än så länge. Hon tycker inte att det finns något bra sätt i dag att komma i kontakt med andra som läser utomlands. Därför tycker hon att det är bra med en sådan här dag.

Både Hanna och Kristina säger att de har hört talas om arbetsgivare som är lite rädda att anställa nya utlandsutbildade eftersom arbetsgivarna måste lära upp dem i rent praktiska vardagssysslor inom sjukvården. Men de är överens om att det verkar som om arbetsgivarna nu är medvetna om problemen och försöker göra nånting åt det.

Hammad Al-Saaid pluggar i Gdansk, Polen. Han tycker att det är jättebra att få ta del av information om hur allt fungerar ur arbetsgivarens perspektiv. Hammad har ett år kvar på sin utbildning och är inriktad på att jobba med allmänmedicin i framtiden. Han pekar på hur svårt det är att få jobb i Stockholm, där han helst vill jobba eftersom det är hans hemort.

Under dagen fick medicinstudenterna veta hur den svenska arbetsmarknaden ser ut för läkare samt hur det kan vara att arbeta inom psykiatri och allmänmedicin. Bland annat berättade en verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Skellefteå lite om vad en psykiater gör. En specialist från Sörmland berättade om vardagen i primärvården. I en utställning presenterade några av arrangörerna sitt landsting/sin region och vad de har att erbjuda.

Evelina Stenberg, HR-specialist på Västerbottens läns landsting, var en av utställarna. Hon menar att den här dagen var det viktigaste att få träffa studenterna och sätta sig in i deras situation, höra deras funderingar och vad de efterfrågar från arbetsgivaren. I förlängningen handlar det om rekryteringsperspektivet.

Tillgången på läkare i Sverige förbättras, men efterfrågan på specialister är fortsatt stor, med stora regionala skillnader. Det visar bland annat rekryteringsprognosen "Här finns Sveriges viktigaste jobb", som SKL presenterade tidigare i år. Under de närmaste tre åren blir cirka 1 400 läkare årligen färdiga specialistläkare. För att trygga behovet av specialistläkare skulle antalet behöva höjas ytterligare något. En av utmaningarna för arbetsgivarna är att få läkarna att välja de specialiseringar där efterfrågan är som störst.

Fakta:
Dagen anordnades av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Landstinget Dalarna, Landstinget Kronoberg, Landstinget i Värmland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västmanland, Västra Götalandsregionen, Landstinget Sörmland, Örebro läns landsting samt Sveriges Läkarförbund.

Läs också mer om SKL:s kommunikationssatsning Sveriges Viktigaste Jobb

Kontakt

Carin Renger, handläggare
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
carin.renger@skl.se

Ylva Sundholm, handläggare
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
ylva.sundholm@skl.se

Mikael Malm, handläggare
Avdelningen för vård och omsorg
mikael.malm@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l