St. Hippolyt Sverige AB

Blodbrist... ...vad gör man då?

Nyhet   •   Jun 24, 2013 10:04 CEST


 

Alla fodermedel innehåller järn och det är därför inte särskilt sannolikt att hästen utvecklar järnbrist. Det är dock vanligt med rapporter angående blodbrist/järnbrist hos häst, och som foderrådgivare får vi ofta läsa om detta. Vid blodbrist eller anemi menas ofta brist på röda blodkroppar eller att blodkropparna inte är funktionsdugliga, vilket kan resultera i att hästen verkar trött.

Vid bildningen av funktionsdugliga röda blodkroppar används det många näringsämnen som t.ex. järn, vitamin B12, folinsyra, koppar och fett- och aminosyror. Om hästägaren upplever problem med blodbrist, är det därför viktigt att gå igenom alla förhållanden runtomkring hästen. Grovfoder är viktigt och det ska vara rikt på fibrer av varierande kvalitet, eftersom det skapar en hälsosam tarmflora som är hästens primära b-vitamin källa.

Om det är någon tvekan om grovfodrets kvalitet, kan man med fördel komplettera med antingen lucern eller Pre Alpin hö produkterna. Andra näringsämnen som t.ex. vitaminer, mineraler, amino- och fettsyror tillförs med St. Hippolyts basfoder. Om hästen har haft underskott av mineraler under en längre tid, kan det med fördel ges en kur med MicroVital.

Kuren innehåller mikromineraler som är balanserade inbördes för att inte på något sätt, förorsaka ytterligare obalanser i hästen. Dessutom är det viktigt att också undersöka andra förhållanden som t.ex. hur problematiken med parasiter hanteras i stallet.

Brist på röda blodkroppar kan uppstå genom en ökad förlust av blodkroppar t.ex. på grund av en allvarlig parasitinfektion eller genom nersatt produktion av blodkroppar t.ex. om hästen har varit utsatt för bristfällig fodring under en längre tid, har haft behov av extra näringsämnen, vilket kan ske vid pälsbyte, träning i ett främmande stall eller pga. ett sjukdomsförlopp som har resulterat i att hästen inte har tagit upp tillräckligt med näringsämnen.

Eftersom järn ingår i bildandet av blodkroppar, är järnkurer och andra järnhaltiga produkter ofta använda till hästar med blodbrist, men samtidigt medför det också en risk för förgiftning och bristsymptom på andra näringsämnen som t.ex. zink.

När järnet tagits upp i kroppen utsöndras det inte, och överskotts järn samlas bl.a. i levern med risk för utveckling av leverinflammation eller leverskador. Det är därför alltid vår första rekommendation att gå igenom hela hästens fodring och säkra att alla näringsämnen är balanserade i foderstaten och endast tillsätta järnkuren till hästar med diagnostiserad järnbrist.

Vid problem med blodbrist eller andra foderrelaterade sjukdomar är du alltid välkommen att kontakta vår foderrådgivning för professionell hjälp till sammansättning av en foderstat och en genomgång av andra förhållanden kring själva uppstallningen av hästen.

Christine Brøkner, konsulent, Agronom

Referenser:
Schryver, H. F. 1990. Mineral and vitamin intoxication in horses.
Vet. Clinics North America: Equine practice. 6. 295 – 318.

Underwood, E. J. 1981. The mineral nutrition of livestock.
2nd ed. Slough, UK: Commonwealth Agricultural Bureaux.