Ahrens Invest AB

BOHICA - att överleva som snabbväxare i koncern

Nyhet   •   Aug 18, 2015 07:28 CEST

Fråga:

Jag tillträdde som VD för snart två år sedan i ett snabbväxande bolag. Vi ingår i en större koncern, men de har uttalat att vi får ”sköta oss själva”, vilket gjorde att jag tog jobbet.

Men nu har de en ny koncernchef och börjar dra in oss i alltfler koncernangelägenheter som gör att jag känner mig alltmer bakbunden. Det är koncerngemensamma projekt som är fel i timingen för oss.

Anställningsstopp, när vi växer med över 40% om året. De inför nyckeltal, som säkert är bra för deras andra, större bolag, men leder åt helt fel håll för oss. Hur ska vi kunna växa vidare med alla dessa dragankare?

Svar:

Jag är ingen båtmänniska, men antar att ett dragankare tynger ner farten, vilket är en naturlig följd av det du berättar om.

Att tillhöra en stor koncern som en snabbväxare är en konstart i sig. Ett nyckelord för det är BOHICA.

BOHICA står för Bend Over Here It Comes Again. En metod som framgångsrika snabbväxare I koncerner alltid tillämpat. Var som ett böljande sädesfält när koncernprojekten sveper över er. Där stela träd faller spelar ni med och anpassar er till synes, men inte så mycket att ni tappar bort er särart och din egen kompass för er riktning. Låt ekonomichefen vara den som skickar rapporter och annat utan att störa basverksamheten för mycket.

När koncernen sedan får en ny VD så mojnar projekten i avvaktan på den nye VD´ns agenda. Eller så blåses projekten av eller kommer i skuggan av mer akuta frågor. Då återgår du till er egen agenda. Så håller det på.

Illojalt? Nej, inte om er agenda på sikt är bra för koncernen, även om de inte själva inser det. Du ska primärt vara lojal mot din affär, dina kunder och din personal.

Men kasta inte ut barnet med badvattnet! Det finns garanterat saker i koncernen som ni har nytta av. Det kan vara koncernens varumärke, marknadskanaler eller juridiska experter. Värna om dem men runda det som hindrar er. Det gäller ofta rapportsystem, matrisorganisationen (Koncernernas älsklingsorganisation , som fostrar till ansvarslöshet) , koncernprojekt eller marknadskanaler (!) Just marknadskanaler är intressant. De kan vara en tillgång, men om de inte säljer till era idealkunder och på ert sätt, så kan de istället låsa in er i en struktur där ni inte äger kundrelationen. Ni blir sittande i baksätet.

Men kapa inte alla saker på en gång – ta en sak i taget så ni inte väcker alla björnarna.

Om, eller snarare när, det blir konflikt – minns att om koncernledningen tvingas välja mellan att ni följer rapport strukturen och pengar, så väljer de nästan alltid det senare….

BOHICA behövs självklart inte om du har en koncernledning som förstår er situation, men det låter inte så…

Minns att BOHICA gynnar koncernen, men ses inte med blida ögon av traditionella chefer.

Thomas Ahrens