Fri Tanke förlag

Boksläpp Ingemar Hedenius - Tro och vetande

Nyhet   •   Dec 09, 2009 11:51 CET

Idag släpps Ingemar Hedenius välkända och kontroversiella klassiker Tro och vetande i nyutgåva. När den kom ut 1949, blev det startskottet för en av Sveriges mest omfattande kulturdebatter. Hedenius angrepp mot kristendomen, teologin och Svenska kyrkan blev mycket framgångsrikt och bokens skarpa argumentation förändrade den svenska religionskritiken i grunden.

I år är det 60 år sedan Tro och vetande gavs ut för första gången, men de frågor boken väcker och den diskussion den gav upphov till är tveklöst lika aktuella nu som då. Hedenius budskap om att bara tro på "sådant som det finns förnuftiga skäl att hålla för sant" är ännu ledstjärna för dem som värnar det sekulära samhället och vetenskapens roll. Tro och vetande har som få andra texter kunnat engagera en bred publik i en svår och viktig filosofisk diskussion.

Trots att Tro och vetande är ett av den svenska teologiska debattens viktigaste inlägg, har boken länge varit svår att få tag på. Därför har Fri Tanke valt att ge ut denna jubileumsutgåva. Författaren och debattören Lena Andersson skriver i det nya förordet:

"Sex decennier efter att Tro och vetande kom ut pågår den svenska religionsdebatten som om bokens filosofiska upp­görelse med de kristna trossatserna aldrig hade ägt rum. Det beror inte på svagheter i boken, utan på att människan är fullt kapabel att negligera det uppenbara och tydliga och framhärda i det illusoriska och dunkla."

Om författaren: Ingemar Hedenius [1908-1982] var professor i praktisk filosofi i Uppsala 1947-1973. Han var en ledande kulturdebattör och tillsammans med Herbert Tingsten en av Sveriges mest kända motståndare till organiserad kristendom. Hans första bok, Om rätt och moral, utkom 1941.

Utgivningsdatum 9 december 2009.
Recensionsdatum 18 december 2009 (för recensionsexemplar, var vänlig kontakta info@fritanke.se)
Köp Tro och vetande på AdLibris

Fri Tanke förlag

http://www.fritanke.se/

info@fritanke.se

08-411 14 60