Bona

Bona på Industridagen 2016

Nyhet   •   Okt 20, 2016 09:19 CEST

Industridagen anordnades den 17 november på Malmö Live med temat ’Industrin och regionerna – gränslöst beroende av varandra?’ Under dagen deltog Bonas VD Kerstin Lindell i en lunch tillsammans med bl.a. Stefan Löfven och under eftermiddagen även i en paneldiskussion om framgångsrika regioner och hur man kan stärka utvecklingskraften. I diskussionen poängterade Kerstin vikten av kompetensförsörjning och regional samverkan för att upprätthålla global konkurrenskraft. Hon tog även upp exempel på Bonas samarbeten med lokala universitet och högskolor vad gäller innovation och hållbarhet och lyfte fram vikten av att kunna attrahera unga till industrin och matcha utbildningar med framtidens bristyrken.