Bona

Bonas VD Kerstin Lindell på scenen under Ideon Global Impact Meeting i Lund

Nyhet   •   Okt 17, 2016 11:10 CEST

’Jakten på affären som räddar atmosfären’ var rubriken för Ideon Global Impact mötet som arrangerades den 13 oktober i Lund. Bonas VD Kerstin Lindell intog scenen tillsammans med Lena Neij för att under ledning av Johan Wester prata om hur vi kan möjliggöra övergången till klimatsmarta affärsmodeller för att nå de globala klimatmålen 2020.

Som representant för näringslivet pratade Kerstin bl.a. om Bonas hållbarhetsresa och miljötänk som del av affärsmodellen samt lyfte fram behovet av en tuffare men harmoniserad global miljölagstiftning. Andra frågor som berördes var vikten av att konstant titta på nya innovationer samt behovet av ett nära samarbete mellan näringsliv och akademi, bl.a. vad gäller att satsa på utbildning i yrkeskategorier där det kommer att råda kompetensbrist i framtiden.