Konsultnet

Borås Elnät väljer QlikView

Nyhet   •   Aug 06, 2012 13:17 CEST

Borås Elnät har valt beslutsstödssystemet QlikView. Med QlikView får företaget ett system för analys och uppföljning av verksamheten. Systemet hjälper Borås Elnät att effektivare styra och följa upp sina olika affärsområden. Data kommer att hämtas från Agresso och verksamhetssystem inom Borås Elnät.  

Borås Elnät är ett kommunägt företag som har till huvuduppgift att trygga elförsörjningen inom Borås Stad. De arbetar även under affärsområde Stadsnät med kommunikationsnätslösningar via deras optofibernät.

Deras distribution av el startade år 1894. Det nuvarande bolaget, Borås Elnät, bildades 1996 som en följd av den avreglerade elmarknaden genom bolagisering och delning av förvaltningen Borås Energi. Borås Energi delades i två systerbolag, Borås Elnät AB och Borås Energi och Miljö AB, som båda ingår i den av Borås Stad helägda koncernen Borås Stadshus AB. Den ena delen, Borås Energi och Miljö AB, ansvarar bl.a. för produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla i Borås. Borås Elnät AB ansvarar för elnätet.

Borås Elnät AB bytte i mars 2008 namn från Borås Energi Nät AB. Deras distributionsområde omfattar hela centrala Borås och sträcker sig i ytterområdena mellan Frufällan i norr, Funningen i söder, Målsryd i öster och Lyckebo i väster.

Bolagets vision är ”att främja utvecklingen i Borås Stad genom att tillhandahålla en konkurrenskraftig infrastruktur med en hög leveranssäkerhet för eldistribution och datakommunikation.”