Borås Stad

Borås Stad och polisen träffar ny samverkansöverenskommelse

Nyhet   •   Dec 14, 2015 18:33 CET

Ökad trygghet och minskad brottslighet. Det är målet med den nya samverkansöverenskommelsen som polisen och Borås stad skrev under i dag, måndag 14 december. Samverkansöverenskommelsen har fyra prioriterade samverkansområden:

  • Struktur för det brottsförebyggande arbetet
  • En trygg stad för alla
  • Arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • Motverka organiserad brottslighet

För att nå en tydlig struktur för hur arbetet ska organiseras har polisen inrättat en ny funktion, kommunpoliser, som ska driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga samhället.

- Kommunpolisernas uppgift är att skapa förutsättningar för den lokala polisen att arbeta närmare medborgarna, säger Tomas Jansson, lokalpolisområdeschef i Borås.

En trygg stad för alla ska bland annat åstadkommas genom satsningar på trygghetsvandring och metoden Grannsamverkan.

Att skapa fler möjligheter till ökad gemenskap och möten mellan människor prioriteras.

- Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet för våra invånare och här får det förebyggande arbetet en allt större betydelse, säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Samverkan för att motarbeta organiserad brottslighet fortsätter genom att rutiner för samarbete med andra myndigheter skapas i det förbyggande arbetet. I arbetet mot våldsbejakande extremism ska polisen och kommunen hjälpas åt för att identifiera bristande insatser och föreslå lämpliga åtgärder.

- Det polisen kan göra för att förebyggande våldsbejakande extremism handlar till största delen om att tidigt identifiera de personer och miljöer som är på väg att radikaliseras och i samverkan med kommunens resurser försöka förebygga det, påpekar Tomas Jansson.