Samhällsbyggarna

Bortom den hållbara stadens utmaningar

Nyhet   •   Nov 30, 2015 10:48 CET

KRÖNIKA Bortom den hållbara stadens utmaningar

Jag räknar in en hel del i den hållbara staden. Mer än gröna tak och tätt byggda hus. Mer än säkra cykelvägar och en kollektivtrafik en kan lita på i morgon- trafiken på väg till arbetet.

Mer än hållbara lösningar på enstaka delar och frågeställningar. Men utan att vi är framme ens när det gäller just de ovan nämnda områdena, för vi har inte alltför många gröna tak, även om de absolut finns och cykelbanorna skulle kunna bli många gånger fler. Och säkrare, Och kollektivtrafiken kan definitivt förbättras i de allra flesta städer.

Ja då räcker inte gröna tak, tätt byggda hus, cykelvägar och kollektivtrafik för att vi ska få den hållbara staden. Det är inte tillräckligt. Det krävs mer.

Vår vd Sara Haasmark skriver krönika i nya Forum Hållbar Stad! Läs hela krönikan där.