Sveriges Kommuner och Landsting

Bra att alla barn får gå i skola

Nyhet   •   Okt 25, 2012 09:08 CEST

SKL välkomnar regeringens förslag att alla barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa och gömda, ska ha rätt till skola. Men en del frågor kvarstår om hur staten ska kompensera kommunerna ekonomiskt.

Regeringen och Miljöpartiet har enats om att införa en rätt att gå i skolan för barn som vistas i Sverige utan tillstånd, så kallade papperslösa och gömda. Det är kontentan av den lagrådsremiss som regeringen kommer att överlämna till lagrådet i morgon.


– SKL tycker att det är bra att det äntligen finns ett konkret förslag som snart landar på riksdagens bord. Denna fråga har utretts i omgångar. Det kommer att underlätta för skolorna i landet att veta vad som gäller, säger Maria Stockhaus, ordförande för utbildningsberedningen på SKL.

– Att tydliggöra rätten till utbildning innebär att se till barnets bästa. Att leva som gömd eller papperslös är oerhört påfrestande för de vuxna, vilket såklart också påverkar barnen. Att få gå i skolan innebär en möjlighet att komma ur den isolering som det innebär att leva gömd eller som papperslös, säger Maria Stockhaus.

För att trovärdigheten i asylsystemet ska upprätthållas är det viktigt att beslut om avvisning och utvisning verkställs, anser förbundet.

– Men detta ska inte ställas mot barnens rätt till utbildning. Den rättigheten ska inte tas ifrån barnen bara för att föräldrarna har valt att leva som gömda eller papperslösa i Sverige, säger Maria Stockhaus.

Förändringen innebär att kommunerna får en ny obligatorisk uppgift. Sådana ska alltid finanserias av staten. Regeringen avsatte 50 miljoner i budgetpropositionen för denna reform. Hur pengarna ska fördelas mellan kommunerna är dock inte klart.

– Det är viktigt att pengarna så långt det går fördelas till de kommuner där barnen finns och inte sprids ut jämnt till alla kommuner. Regeringen måste också följa upp om de 50 miljonerna kommer att räcka eftersom antalet gömda och papperslösa kan variera kraftigt över tid, säger Maria Stockhaus.

Fakta om förslaget:

  • Barn som vistas här utan tillstånd får rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • Förslaget omfattar gömda och papperslösa. Med ”gömda” avses personer som har sökt asyl och har fått avslag men ändå har stannat kvar i landet. Med ”papperslösa” avses personer som vistas i Sverige utan att ha sökt uppehållstillstånd.
  • Det införs ingen skolplikt för dessa barn.
  • Barn som vistas här utan tillstånd får samma rätt till skolskjuts och elevresor som barn bosatta i landet.
  • Den skyldighet som socialnämnden och styrelsen för utbildning vid grundskola eller gymnasieskola har enligt utlänningsförordningen att underrätta polismyndigheten om en utlänning upphävs. 
  • Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

SKL:s arbete med skolfrågor

SKL:s arbete med integration

Hämta högupplöst bild på Maria Stockhaus (nytt fönster)

För mer information:
Kristina Cunningham, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 14
072-2179618
kristina.cunningham@skl.se

Roy Melchert, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 7816
070-6157816
roy.melchert@skl.s

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l