Sveriges Kommuner och Landsting

Bra att kombinera ekonomiskt bistånd och inkomster

Nyhet   •   Okt 12, 2012 13:50 CEST

SKL är positiva till regeringens förslag att ge möjlighet att kombinera ekonomiskt bistånd med inkomster, den så kallade jobbstimulansen.

– Att under en tid kombinera arbete och bidrag kan vara en väg att få de yrkeserfarenheter som krävs för att efter en tid bli självförsörjande, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Regeringens förslag på jobbstimulansen innebär att den som fått försörjningsstöd under sex månader och har inkomster av anställning därefter under två år ska ha rätt till bistånd beräknat med utgångspunkt från 75 procent av dessa inkomster.

SKL menar att den föreslagna jobbstimulansen innebär en delvis förändrad syn på det ekonomiska biståndet som det yttersta skyddsnätet.

– Fördelarna med jobbstimulansen överväger. Men det kan leda till en osäkerhet, bland annat i förhållande till andra grupper med små inkomster som inte är berättigade till ekonomiskt bistånd. Vi har därför tagit initiativ till en bred diskussion om det ekonomiska biståndets roll i framtiden, säger Anders Knape.

SKL anser även att de ekonomiska beräkningarna av förslaget är osäkra och att det därför måste göras en uppföljning efter ett år.

Styrelsens yttrande "Jobbstimulans i ekonmiskt bistånd m.m."(pdf-dokument, nytt fönster)

Regeringens förslag i sin helhet (Ds 2012:26)

SKL:s arbete med ekonomiskt bistånd

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

För mer information:
Leif Klingensjö, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 78 51
leif.klingensjo@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l