Sveriges Kommuner och Landsting

Bra att lärarlegitimationen skjuts på framtiden

Nyhet   •   Mar 13, 2012 16:13 CET

Det kommer att ta lång tid innan det nya systemet med lärarlegitimation är färdigt på landets skolor. Men lärarlegitimationen löser inte skolans centrala problem och det finns inga skäl med att vänta att ta itu med dem.


– Det är bra att regeringen nu anpassar genomförandet av legitimationsreformen med förlängd genomförandetid. Det ger kommuner och skolor mer realistiska förutsättningar att möta de skärpta behörighets- och legitimationskraven, säger Agneta Jöhnk, avdelningschef på SKL.

– Lärarlegitimationen är dock inte skolans viktigaste fråga. Som alla vet så är lärarnas skicklighet avgörande för elevernas resultat. Därför behöver Sverige i första hand satsa på högklassig lärarutbildning, att lärare regelbundet lär av varandra och smidiga administrativa system som ger mer tid för undervisning, säger Agneta Jöhnk.

SKL kommer självklart att ta sitt ansvar för att stödja landets kommuner med införande av det nya systemet med lärarlegitimationer så att det blir så bra som möjligt. Men varken behöriga eller legitimerade lärare är en garant för att eleverna når skolans mål.

– Lärares skicklighet och förmåga i mötet med eleverna ryms i så mycket mer än de kriterier som är grunden för en legitimation. Skolsystemet behöver också ta vara på de kompetenta lärare, som har jobbat i många år men som inte har examen eller behörighet, säger Agneta Jöhnk.

För att lärarlegitimationen ska lyckas behöver också följande åtgärdas:

  • Kommunerna behöver en bättre finansiering av reformen. Idag är den långtifrån tillräcklig för att den på ett betydande sätt skall kunna bidra till ett bättre resultat för eleverna.
  • Det krävs en nationell samordning av utbildningsutbudet för att bemöta behoven i alla delar av landet.
  • Lärare som är verksamma idag måste ges möjlighet att komplettera sina kunskaper. Tidigare erfarenheter och kunskaper bör kunna tillgodoräknas för lärarexamen och för fler ämnen. 
  • Rektorerna bör få tillgång till det nationella legitimationsregistret istället för att varje skola ska bygga upp sitt eget register.
     

SKL:s arbete med personal och kompetensförsörjning

SKL:s arbete med skolfrågor

Hämta högupplöst bild på Agneta Jöhnk

För mer information:
Agneta Jöhnk, chef
avdelningen för arbetsmarknadspolitik
08-452 74 63
agneta.johnk@skl.se

Pressjour: 08-452 77 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l