Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med anonymitet för visselblåsare

Nyhet   •   Maj 20, 2014 16:11 CEST

SKL tycker att inriktningen på utredningsförslaget om Visselblåsare i offentligt finansierade verksamheter är bra. Syftet är att stärka skyddet för arbetstagare som slår larm och SKL tog redan 2011 kongressbeslut på att jobba för detta.

– Vi välkomnar utredningens förslag om sekretess för visselblåsare, för det ökar möjligheterna att inleda en ordentlig utredning när visselblåsaren vågar skriva under med namn, säger Anders Knape, ordförande i SKL.

För kommuner, landsting och regioner finns grundlagskydd för arbetstagare och det innebär att yttrande- och meddelarfrihet redan gäller i förhållande till arbetsgivaren.*

Det som kommer att få betydelse för kommuner, landsting och regioner är att det blir tillåtet att hålla namnet hemligt på den arbetstagare som larmat. Den förändringen är viktig för att få fler arbetstagare att våga påtala allvarliga missförhållanden, till exempel om ekonomisk brottslighet, och att visselblåsaren kan uppge sitt namn i anmälan utan att det behöver bli offentligt.

Förslaget innebär också att alla arbetsgivare ska införa interna rutiner för visselblåsare och att Arbetsmiljöverket ska ha tillsyn över det.

– Idén med visselblåsarrutiner är rimlig, men för hela offentliga sektorn har redan JO och JK tillsyn över yttrande- och meddelarfriheten. Det är inte helt lyckat att utredaren föreslår att en tredje myndighet, Arbetsmiljöverket, också ska utöva tillsyn, säger Anders Knape.

– Därför hoppas vi att regeringen tänker om på just den punkten innan ett färdigt lagförslag presenteras, säger Anders Knape.

Fakta om förslaget:

  • En ny arbetsrättslig lag för hela arbetsmarknaden om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm internt och externt om allvarliga missförhållanden/brottslig verksamhet. Skadeståndsansvar införs för arbetsgivare som bryter mot lagen.
  • Anonymitet för arbetstagare som slår larm. För att det ska gälla för offentliganställda föreslås därför ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.
  • Ändringar i arbetsmiljölagen om att arbetsgivare ska införa interna rutiner för att arbetstagare ska kunna påtala allvarliga missförhållanden, så kallade visselblåsarrutiner.


Läs utredningens förslag

SKL:s kongressbeslutet från 2011

*SKL har gett ut en bok om grundlagsskyddet för arbetstagare:

Beställ boken "Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?"

Kontakt

För mer information:
Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
08-452 76 18
goran.soderlof@skl.se

Helena Linde, förbundsjurist
Avdelningen för juridik
08-452 79 76
helena.linde@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook