Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med kommunala regler på webben

Nyhet   •   Nov 01, 2011 11:46 CET

Det är bra om kommuner och landsting blir ansvariga för att publicera beslutade regler på sina webbplatser, anser SKL. Förslaget ligger helt i linje med kommunsektorns strävan mot en e-förvaltning.

Finansdepartementet vill reglera i lag att kommuner och landsting ska publicera sina gällande lagar och förordningar på respektive webbplatser. Dessutom föreslås att ansvaret för att offentligt informera om – kungöra – beslutade regler flyttas från länsstyrelserna till kommuner och landsting. SKL välkomnar förslagen.

– Det är ett bra steg på vägen mot en e-förvaltning. Kommuner och landsting strävar efter att så mycket som möjligt använda internet och annan it-teknik för kommunicera och tillhandahålla tjänster för allmänheten, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL saknar dock ett förtydligande av vilken tidpunkt en beslutad regel, som ännu inte hunnit träda i kraft, ska publiceras på webben. Lagförslaget tar endast upp att gällande regler samt ett register över dessa ska publiceras. Men ibland tar det tid för en beslutad regel att träda i kraft. SKL saknar också förslag om när kungörelsen av beslutade regler ska ske.

Hämta hela yttrandet: ”Bättre tillgång till kommunala föreskrifter” (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Fler yttranden från styrelsen

SKL:s arbete med e-förvaltning