Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med kommunalt ansvar för avfall

Nyhet   •   Aug 29, 2012 15:07 CEST

Avfallsutredningens går kommunerna till mötes och föreslår att kommunerna tar över ansvaret från producenterna för att samla in förpackningar och tidningar från hushållen.

Idag lämnar avfallsutredningen sitt betänkande till miljöministern. Utredarens huvudförslag innebär att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningar och tidningar. Producenterna ska fortsätta att ansvara för själva återvinningen.

– Producenterna klarar inte avfallsuppdraget till fullo och kommunerna får ofta ingripa och göra deras jobb. Därför är det positivt att utredaren går på kommunernas linje och flyttar över ansvaret till kommunerna, säger Anders Knape ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Förändringen ger möjligheter för kommunerna att förbättra insamlingssystemen och öka återvinningen, säger Anders Knape.

Avfallsutredningens betänkande innehåller även andra förslag, till exempel om hanteringen av grovavfall. Dessa förslag har SKL ännu inte tagit ställning till.

SKL:s arbete med avfall


Hämta högupplöst bild på Anders Knape


För mer information:

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 63
070-598 43 88
ann-sofie.eriksson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l