Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med snabbare jobbstöd till nyanlända kvinnor

Nyhet   •   Okt 23, 2012 13:10 CEST

SKL är positiv till förslag i AKKA-utredningen för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare.

I utredningens förslag föreslås bland annat en så kallad introduktionsgaranti inom Arbetsförmedlingen. Introduktionsgarantin ska rikta sig till anhöriga invandrare som inte får del av flyktingmottagandets insatser.

– Förslaget innebär att fler nyanlända invandrare får tidiga insatser från Arbetsförmedlingen. Det är mycket positivt. SKL har länge påtalat behovet av att staten tar ett större ansvar för insatser till nyanlända som står utanför flyktingmottagandet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

I den föreslagna introduktionsgarantin ingår en handlingsplan upp till 24 månader. Den innehåller insatser från Arbetsförmedlingen och svenska för invandrare (Sfi). Den som tar del av programmet kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

AKKA-utredningens slutbetänkande innehåller också en rad andra förslag som syftar till att påskynda nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden, bland annat att Sfi kompletteras med praktiskt orienterade baskurser samt att föräldralediga nyanlända ska ges möjlighet till språkinlärning på öppna förskolan.

Ladda ned utredningen (extern länk)

SKL:s arbete med integrationsfrågor

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt

Mer information:
Karin Perols, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 76 82
076-507 78 06
karin.perols@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l