Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med tydligare regler om statsstöd

Nyhet   •   Mar 09, 2012 11:59 CET

Bättre ordning och reda i regelverket kring statligt stöd kan räta ut frågetecken och förhoppningsvis motverka att felaktigt stöd betalas ut. SKL välkomnar statsstödsutredningens förslag.

Utredningen föreslår ändringar i regelverket som gör det tydligare för både den som betalar ut statsstöd och den som tar emot vilka regler som gäller och också vad som händer om reglerna inte följs. SKL stödjer också förslaget att stöd som felaktigt betalats ut ska gå tillbaka till stödgivaren och att återkravsprocesser ska föras i allmän domstol.

– Äntligen blir det bättre ordning och reda i regelverket. Vi har bara under senare år sett flera händelser, både på den statliga och kommunala sidan, där parterna inte vetat vad som gäller på grund av de otydliga reglerna kring statligt stöd, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL välkomnar att utredningen i sitt betänkande nu föreslår att statsstödsreglerna till stor del hänvisar direkt till EU-rätten, i stället för att skrivas om till svensk lagtext. Det är ett bra sätt att undvika extra led för hur reglerna ska tolkas.

Fakta:

  • I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) finns bestämmelser om statligt stöd, som har till syfte att förhindra att konkurrensförhållandena inom unionen snedvrids genom att medlemsstaterna med hjälp av offentliga medel gynnar vissa företag eller viss produktion.
  • Med statligt stöd avses inte endast stöd som ges av staten på central nivå, utan även kommuner, landsting och offentligt ägda bolag kan lämna statligt stöd.

Källa: Statsstödsutredningen

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Kontakt

För mer information:

Lena Dalman, förbundsjurist
avdelningen för juridik
08-452 79 73
lena.dalman@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:

twitter.com/s_k_l