Länsstyrelsen i Kronobergs län

Bränder skapar balans i naturen

Nyhet   •   Maj 08, 2014 07:36 CEST

90 kontrollerade bränder ska ske i ett nytt EU-projekt. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen som är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige.

14 län i Sverige deltar i projektet som ska göra så kallade naturvårdsbränningar i över 2 000 hektar skog. Det handlar i grunden om att bevara unik natur för kommande generationer.

– Av förklarliga skäl släcker vi idag bränder så fort vi kan och vi försöker också undvika att de uppstår. Många arter av växter, djur och svampar är dock beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Det är också vad som naturligt har skett genom årtusenden, säger naturvårdshandläggare Martin Unell på Länsstyrelsen. Det vi nu gör är att hjälpa naturen att åtminstone på några platser fungera normalt där brandgynnade arter kan finna livsrum.

Bränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall. De gynnar arter och naturmiljöer
som behöver brandfält och död ved. Efter en brand blir skogen mer öppen, ljus och varm. Många döda träd skapas, något som det är mycket ont om i dagens skogar. Dock brukar de flesta tallar överleva. Alla bränder ska ske i naturreservat och så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård.

EU-projektet LIFE-Taiga är ett av de största i sitt slag och omfattar 100 miljoner kronor över fyra år 2015-2019.  Det är en del av EUs och Länsstyrelsens arbete för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer. De 90 bränderna utförs av Länsstyrelser och andra organisationer i alla 14 län som deltar.

- Men redan under sommaren 2014 kommer vi att bränna 14 ha i egen regi i naturreservatet Stocksmyr-Brännan i södra Uppvidinge kommun, säger naturvårdshandläggare Martin Unell på Länsstyrelsen.

I projektet samverkar länsstyrelserna i följande län:

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro,
Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

För mer information, kontakta:

Martin Unell, naturvårdshandläggare
Länsstyrelsen Kronoberg, 0767-601461

Annika Bladh, funktionsledare
Länsstyrelsen Kronoberg, 010-223 7122