Språkservice Sverige AB

Branschförening för tolk- och översättningsföretag bildas

Nyhet   •   Aug 15, 2012 08:29 CEST

Efter ett initiativ från Almega och några tolkföretag bjöds ett urval av företag från branschen in till ett informationsmöte den 29 mars. En styrelse har valts med uppgift att samla branschen kring de frågor som berör och är väsentliga för en fortsatt sund tillväxt. Styrelsen som haft ett par möten med uppgiften att arbeta fram bland annat stadgar består av följande personer: Hans-Peter Lindqvist (ordförande), Anders Uddfors, Ann-Mari Colliander-Lind, Cecilia Enbäck, Hannes Buckard, Ing-Mari Tovlin, Jonas Ahlstedt, Pirkko T Kyllönen, Remziye Inanc. Läs mer på www.almega.se »