Meddelandelån

Branschorganisation för smslån - SKEF

Nyhet   •   Jun 05, 2014 09:22 CEST

logo skef


SKEF - branschförening för smslån 

Meddelandelån Sverige är medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, SKEF, som har bildats tillsammans med största aktörerna inom konsumentkrediter i Sverige. SKEF har som övergripande ändamål att verka för en sund och seriös konsumentkreditgivning samt branschens goda anseende. När du väljer att låna pengar av ett smslån-företag som är medlem i SKEF kan du vara säker att du har att göra med en seriös kreditgivare. Som medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen, SKEF, har företaget uppfyllt vissa kriterier och bedriver sin verksamhet långsiktigt.

Kriterier för medlemskap i SKEF

För att bli fullständig medlem i SKEF behöver man bl.a. uppfylla vissa kapitalkrav och genomgå en 6 månaders karenstid där kreditgivaren granskas löpande för att se ifall bolaget uppfyller föreningens stadgar och etiska regler. Förutom det behöver man bl.a. även uppfylla följande krav:
 

Registrering hos Finansinspektionen
Medlem skall vara registrerad hos Finansinspektionen eller inneha tillstånd enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Skydd av individens personliga integritet
Medlemsföretagen är skyldiga att följa lagen om behandling av personuppgifter, Personuppgiftslag (1998:204) samt att förbinda sig att följa bestämmelser, rekommendationer och anvisningar från berörda myndigheter samt att kontinuerligt utbilda personal till rätt hantering av personuppgifter.

Stabil verksamhet
Medlem skall bedriva sin verksamhet efter sunda principer. Med detta avses att verksamheten är ekonomiskt stabil, lagenlig och drivs efter långsiktiga verksamhetsmål.

Kreditprövning
För att begränsa risken för att en kreditsökande ingår avtal som hen inte har möjlighet att slutföra skall medlemsföretag aktivt arbeta för att minimera sina kreditrisker och försäkra sig om kundens återbetalningsförmåga. Medlem skall inhämta vägledning från Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1).

Identifiering
Medlemsföretagen förbinder sig att säkerställa låntagarens identitet före ingående av avtal för första gången. Långivaren måste därför kräva att konsumenten identifierar sig genom att tillhandahålla lämplig identifikationshandlingar eller genom elektronisk identifikation som e-legitimation.

Hur ser jag skillanden mellan seriösa och oseriösa företag?

Snabblånebranschen har blivit kritiserad hårt i medierna att ta "ockerräntor" och behandla sina kunder på ett dåligt sätt. SKEF har grundats för att förbättra branschens rykte i allmänhet och skapa gemensamma spelregler för de seriösa aktörerna. Det finns över 40 st smslåneaktörer på marknaden för tillfället och det kan vara svårt att urskilja de oseriösa från de seriösa. Du ser lättast skillanden genoma att söka efter föreningens logotyp eller trygghetssigill på företagets hemsida:

 

skef dubbla

 

Andra medlemmar i SKEF

  • Easycredit
  • Ferratum
  • Folkia
  • Credigo
  • Pengos
  • Nano Kredit
  • Mobillån
  • Risicum

Har du frågor?

Kontakta oss per e-post info@meddelandelan.se

Vill du veta vad som händer hos oss bland de första? Följ oss på Facebook och Twitter.

Läs hela artikeln på www.meddelandelan.se

Meddelandelån Sverige är en del av C Finance AB, som grundades år 2006 för att erbjuda korta konsumentkrediter på den svenska marknaden. Meddelandelån Sverige är medlem i Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk förening, vars övergripande ändamål att verka för en sund och seriös konsumentkreditgivning samt branschens goda anseende.