Bravura Sverige AB

Bravura och Dale Carnegie Sverige anordnar föreläsning på temat "Morgondagens medarbetare"

Nyhet   •   Feb 28, 2017 15:59 CET

Vi står mitt uppe i ett trendbrott i synen på jobb och arbetsliv. Det blir tydligt när vi ser hur företag som erbjuder egenanställningar växer explosionsartat, rekryteringsprocesser förenklas radikalt, kandidatupplevelsen rankas som den största trenden 2017 och vi börjar prata mer om att rekrytera potential. Vartannat jobb kommer automatiseras inom 20 år och 65 % av de jobb Generation Z kommer utföra finns inte ännu. Företagens utveckling går snabbare än någonsin och ledarskapet står inför helt nya utmaningar när förändringar sker konstant och behoven av feedback ökar.

Välkommen på en inspirerande förmiddag som kommer ge dig viktiga insikter och verktyg för att kunna attrahera, rekrytera och leda morgondagens medarbetare.

Du kommer bland annat få:

  • Insikter kring framtida framgångsfaktorer för att attrahera rätt medarbetare till ditt företag
  • Förståelse kring karmakapitalism och hur ditt företags syfte blir avgörande för framtida medarbetare
  • Metodik för att rekrytera utifrån medarbetarens framtida potential
  • Verktyg för att maximera kandidatupplevelsen och göra ditt företag attraktivt för morgondagens medarbetare
  • Kännedom om de viktigaste egenskaperna som förväntas av morgondagens ledare och hur du använder dessa i ditt dagliga arbete
  • Teknik för att sälja in nya idéer och argumentera för innovation i företaget
  • Viktigaste nyckeln för att maximera medarbetarengagemanget i ditt företag och konkreta metoder för att följa upp hur engagerade dina medarbetare är

Föreläsningen genomförs i samarbete mellan Bravura och Dale Carnegie. Moderatorer är Mathias Härenstam från Bravura och Berit Friman från Dale Carnegie Sverige.

Mathias Härenstam är Chief Busniess Development Officer på Bravura och driver utvecklingen av kandidatattrahering, kandidatupplevelse och rekryteringsmetodik på Bravura. Bravura attraherade förra året drygt 73 000 ansökningar och genomförde över 5300 kandidatintervjuer som genererade i över 1700 personer i arbete.

Berit Friman är VD för Dale Carnegie i Sverige, som under förra året hjälpte till att ta fram gnistan och skapat positiva resultat för 1 200 nyckelpersoner från över 200 företag och organisationer runt om i Sverige i kommunikation, ledarskap, presentationsteknik och försäljning.

Föreläsningarna kommer att äga rum i Malmö den 7/4, Stockholm den 21/4 och Göteborg den 28/4

Biljetter och mer information

Stockholm: https://magnetevent.se/Event/attrahera-rekrytera-och-leda-morgondagens-medarbetare-13371/

Göteborg: https://magnetevent.se/Event/attrahera-rekrytera-och-leda-morgondagens-medarbetare-13384/

Malmö: https://magnetevent.se/Event/attrahera-rekrytera-och-leda-morgondagens-medarbetare-13438/

Allt överskott från eventet doneras till Help To Help

Help to Help sponsrar universitetsutbildning för ungdomar i Tanzania och hjälper studenter och företag i landet att knytas samman för att skapa förutsättningar för arbete och att kompetens stannar i landet. Visionen är att kunna bidra till att fler ungdomar kan genomföra universitetsstudier i framtiden och att fler kommer i arbete. Kunskap är en nyckel till framgång, att få ett jobb är dörren som nyckeln ska passa i för att komma vidare i livet och ta sig ur fattigdom på lång sikt. I framtiden hoppas vi kunna expandera verksamheten till att innefatta fler länder, fler studenter och till att hjälpa fler företag att hitta rätt kompetens som kan bidra till tillväxten i utvecklingsländer. Läs mer på www.helptohelp.se