Sveriges Kommuner och Landsting

Brister i strandskyddsreglerna

Nyhet   •   Nov 25, 2011 12:45 CET

Mycket små vattendrag och diken bör undantas från det generella strandskyddet. Det är en av förändringarna i strandskyddet som SKL vill att regeringen tar med i en kommande översyn av reglerna.

– Med de nya strandskyddsreglerna skulle det bli lättare för kommunerna att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Nu har reglerna gällt i ett par år och vi kan konstatera att det finns brister i lagstiftningen som gör att detta inte uppnås, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Därför ber vi nu regeringen ge i uppdrag till Boverket och Naturvårdsverket att särskilt utvärdera ett antal punkter i reglerna där vi kan se att behovet av förändringar är synnerligen angelägna, säger Anders Knape.

– En allvarlig brist är till exempel att samma regler inte gäller över hela landet. Det finns län där strandskyddet har upphävts för alla grävda diken och små bäckar. I andra län har strandskyddet aldrig omfattat små vattendrag. Det är helt oacceptabelt att kommunerna har så olika förutsättningar, säger Anders Knape.

SKL ser följande punkter särskilt viktiga i en översyn av strandskyddet:

  • I glest befolkade kommuner bör kravet på anslutning till bebyggelse som särskilt skäl helt tas bort.
  • Tydliggör kommunernas tolkningsföreträde när det gäller kriterierna för utpekande av områden för landsbygdsutveckling.
  • Det generella strandskyddet måste nyanseras. Mycket små vattendrag och diken med lågt skyddsvärde ska undantas från det generella strandskyddet, samma regler ska gälla över hela landet.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnade ett särskilt yttrande.

Yttrandet publiceras under eftermiddagen, fredag 25 november 2011

SKL:s arbete med frågor om planering och byggande

Hämta högupplöst bild på Anders Knape

Följ oss på Twitter: @S_K_L (öppnas i nytt fönster)

För mer information: Anna Eklund, handläggare, på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 75 84, mobil: 070-692 44 74, e-post: anna.eklund@skl.se  

Pressjour: 08-452 71 01