Thule Group

BTS tecknar avtal med Thule Gruppen - som är världsledande inom produkter för en aktiv tillvaro

Nyhet   •   Okt 07, 2010 12:00 CEST

BTS Group AB (publ.), som är världsledande inom området skräddarsydda affärssimuleringar och upplevelsebaserad inlärning meddelar att man tecknat ett avtal med Thule Gruppen med huvudkontor i södra Sverige och som är världsledande produkter och varumärken som gör det enkelt för människor att transportera sin utrustning tryggt, säkert och med stil. Avtalet är värt ca 3 MSEK och skall levereras under 2010 och 2011.

BTS har engagerats för att utveckla och implementera ett program som skall stödja utvecklingen av Thule Gruppens säljorganisation.

- "Thule gruppen har under de senaste åren fokuserat på att förändra sig från att historiskt varit relativt nära kopplat till bilindustrin till att bli ett företag med betydligt mer fokus på konsumenter och på detaljhandelskanalen. Vi har under de senaste åren breddat företaget med produktsegment och nya starka varumärken som är konsumentinriktade. Till detta ska läggas nya kanaler av återförsäljare som idag står för den dominerande delen av vår försäljning. Sammantaget såg vi i detta läge ett behov av att ytterligare utveckla kompetensen och kunskapen om detaljhandel och dess möjligheter hos vår säljorganisation för att kunna möte de nya krav som nu ställs på medarbetarna. Vi valde att göra detta tillsammans med BTS på grund av deras goda resultat i liknande projekt med andra globala ledande företag” säger Magnus Welander, koncernchef Thule gruppen.

- “Vi är stolta att ett av världens ledande företag inom området har valt BTS för ett så strategiskt viktigt, globalt projekt." kommenterade BTS VD och koncernchef Henrik Ekelund och fortsatte "Thule Gruppens val av BTS som strategisk partner för detta viktiga projekt grundades på BTS bevisade förmåga att stödja stora globala företag med komplexa och strategiskt viktiga förändringsprojekt, från utveckling till implementering av processerna."

Thomas Ahlerup
Senior Vice President Communications
Investor and Corporate Communications
BTS Group AB

Mobil: 0768 - 966 300
E-mail: thomas.ahlerup@bts.com

Fredrik Erlandsson
Senior Vice President Communications
Thule Group

Mobile:      +46-703 090 021
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com