Lin Education

Bullerbynsskolan är död!

Nyhet   •   Jun 17, 2016 15:06 CEST

Det var länge sedan jag läste en så lång och rimligt välformulerad text som Isak Skogstad skrev på http://www.axess.se den 9 juni som samtidigt inte sa någonting framåtblickande eller ens uttryckte en tanke som formulerade en lösning på hans observationer kring den svenska skolan. Att bara kritisera är enkelt, men att vända på steken och formulera en lösning är svårt, och det är antagligen därför Isak Skogstad väljer att inte göra det.

Att digitalisering är en trend är väl lite väl magstarkt att påstå 2016. Att sammanhanget att förstå vår samtid och oss själva och att använda digitala verktyg för att utveckla och förstå processer ter sig för de flesta människor som självklart. Att digitalisering är något som djupt genomsyrar vårt samhälle i övrigt och att det använt för att förstärka relevanta pedagogiska processer är ett fantastiskt verktyg låter Isak Skogstad vara osagt. Att talsynteser, dysleksihjälpmedel, det vidgade textbegreppet, distansstöd och andra metoder och verktyg väl använda ger en enormt utväxling för elever runt om i Sverige behövs det ingen forskning som förklarar, även om den finns. Om Isak Skogstad grävde lite djupare kanske han kunde hitta riksdagens egna forskningsöversikt kring digitalisering, annars hystar jag med den här:

http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2016/maj/26/digitaliseringen-i-skolan–vad-sager-forskningen/

Och nej, helt riktigt verktygen i sig gör ingen skillnad men med relevant pedagogik kan de göra göra under för elever och lärare som skall ut i världen 2016 eller senare. För det är ju här Isak Skogstad är ute och svajar ordentligt. Vilken forskning är det som stödjer den skola han vill ha? Jag hittar inte en rad om detta, bara att det som varit garanterat är fortsatt bra, detta trots att världen är fundamentalt annorlunda idag än förr. Så för att inte göra samma sak som tidigare debattör vill jag göra en kort programförklaring.

Den svenska läroplanen bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande. En pedagogisk strömning som genom bland annat forskare som Lev Vygotskij säger att kunskap och lärande sker i samvaro med andra och att kunskap är socialt konstruerat. Bland annat har svenska forskare inom pedagogik som Professor Roger Säljö vidareutvecklat detta i sin utmärkta bok Lärandet i Praktiken. Vid en lite djupare läsning talar Säljö om distribuerad kognition där vi positionerar kunskap i artefakter och där dessa kan förstärka och repositionera kunskap och lärande, dessa artefakter kan idag vara datorer, mobiltelefoner eller andra spännande verktyg som hjälper oss människor.

På samma sätt ligger forskningen som bedrivs kring bedömning för lärande extremt nära till hands när man diskuterar den digitala evolutionen i skolan. Att lärare och elever genomför dialoger och olika typer av feedbackprocesser kring en kunskaps och förståelseposition är grunden för att eleven skall ha en progresion i sitt lärande. Professor Dylan William och Professor Christian Lundahl har i sitt arbete skapat tydliga kopplingar för hur digitalisering kan stärka en lärprocess genom själv-, kamrat- och lärarfeedback, och att digitala verktyg och internet möjliggör den processen oberoende av tid och rum är avgörande.

Så självklart är det enkelt att kritisera men det svensk skola och i min mening svenska pedagoger behöver idag så är det positiva höga förväntningar kring hur de som stolta yrkesutövare kan fortsätta att lyfta skolan genom att med nya initiativ ta nästa steg in i framtiden snarare än ännu mer kritik som syftar tillbaka till skolan som fanns i Barnen i Bullerbyn och Hets. Och innan man tar den ton i den kritiken så kanske man skall leta reda på relevant forskning för i många fall finns den där.

Karl Alfredsson
Utvecklingschef på Lin Education