Sveriges Kommuner och Landsting

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Nyhet   •   Jun 13, 2014 15:23 CEST

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Regeringen behöver tillsätta en utredning som undersöker hur regelverken kan förbättras, anser SKL.

– Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång. Det är bland annat viktigt att rörligheten på bostadsmarknaden blir bättre, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

I en skrivelse till regeringen föreslår SKL att en statlig utredning får i uppdrag att se över de finansiella regelverken och att föreslå förändringar. Utredningens arbete bör fokusera på följande områden:

  • Rörligheten på bostadsmarknaden måste bli bättre. Den flyttskatt Sverige har i dag gör att många avstår från att flytta. Det begränsar efterfrågan på nybyggda bostäder och de som står utanför bostadsmarknaden har svårt att komma in.
  • De strikta reglerna för bankernas utlåning till både privatpersoner och byggföretag hindrar nyproduktion. Reglerna måste utvärderas, i många kommuner ses dessa som den viktigaste orsaken till den låga byggtakten.
  • En förutsättning för att det ska kunna byggas fler bostäder utanför tillväxtregionerna är att systemet med statliga kreditgarantier, som skyddar långivare från kreditförluster, görs om så att garantierna kan användas där de behövs som mest.

Skrivelsen som SKL har skickat till regeringen grundas på slutsatser i en rapport från förbundets programberedning för ökat bostadsbyggande (länk till rapporten finns nedan).

Fler yttranden från styrelsen

Ladda ner eller beställ rapporten: "Ökat bostadsbyggande – delat ansvar" från SKL:s webbplats för publikationer


För mer information:

Bengt Westman
expert avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 26
bengt.westman@skl.se


Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook