Byggherrarna

Byggherrarna skriver ledare i Di - Starkare byggherre för nytta och utveckling

Nyhet   •   Okt 16, 2012 09:29 CEST

Mats Björs skriver ledare i Di-bilaga.

Starkare byggherre ger byggprojekt som genererar nytta och utveckling.

Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av samhällsbyggandet. Samhällsbyggandet omsätter cirka 1 000 miljarder kronor per år, sysselsätter cirka 500 000 personer och står för 35 procent av landets totala energianvändning.

Hög effektivitet i sektorn ger landet tillväxt och välfärd medan ineffektivitet direkt slår igenom på all verksamhet och alla medborgare, i form av onödigt höga kostnader för bostäder, arbetsplatser, transportsystem och tekniska system. Inte minst ser vi det i fetstilta rubriker där ytterligare en arena, skola, badhus eller liknande blivit försenat eller dyrare att bygga än planerat. Att bygga handlar alltså inte egentligen om att bygga utan att skapa värden för brukarna, för dem som bor, reser och arbetar.

Som företrädare för ägare, brukare och samhällets krav skapar byggherren i tidiga skeden förutsättningar för byggprocessen och den långsiktiga förvaltningen, så att resultatet blir rätt objekt på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. Duktiga byggherrar står bakom projekt som Citytunneln i Malmö, som med gott resultat blev färdig före utsatt tid och med en besparing på en miljard kronor. Kompetenta byggherrar står bakom projekt som Östra Gårdsten som i dag, är en trygg och socialt välfungerade stadsdel. Duktiga byggherrar står bakom projekt som Hus Vänern som byggdes i nära samarbete med dess beställare och brukare – alla prisbelönta projekt. Ändå är det sällan som byggherrens kompetens och de krav som ställs på yrkesrollen lyfts fram i positiva ordalag.

Fokus ligger i dag på produktionsprocessen. Det som syns i samhället är lyftkranar och byggarbetsplatser trots att själva byggandet är en liten del i vad byggande egentligen handlar om – att skapa värden och nytta för brukarna, i ett längre perspektiv än till den tidpunkt då nyckeln överlämnas eller en mer eller mindre högtidlig invigning genomförs.

Under de närmaste tio åren behöver bland mycket annat över 800 000 (200 miljoner kvadratmeter) lägenheter byggda i miljonprogrammet genomgå omfattande renovering, ombyggnad och energieffektivisering. 150 miljoner kvadratmeter lokaler och 190 miljoner kvadratmeter småhus behöver också åtgärdas. Det kommer att krävas byggherrar som har tid, resurser och framför allt kompetens för att renovera och se helheten så att resultatet blir ökad energieffektivitet. Byggherrar som har kompetensen att planera långt fram i tiden, längre än till själva byggandet.

Kraven och förväntningarna på byggherrens kompetens är många och ansvarsområdet inbegriper allt ifrån mål- och kravformulering till upphandling och inte minst miljöfrågor, som är mer aktuella än någonsin. Föreningen Byggherrarna har länge uppmärksammat behovet av kompetensutveckling. Vi har sett att det finns oändligt med litteratur som behandlar byggande och fastighetsförvaltning, men ingen om den viktigaste uppgiften i byggprocessen, nämligen att vara byggherre.

Ytterst är byggherrens viktigaste uppgift att planera och bygga för att åstadkomma verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling. Detta görs genom att byggherren anstränger sig mer för att förstå brukarens/kundens behov, sätter mål, samverkar och följer upp program och måluppfyllelse i projekt. Det är av största vikt att Sveriges byggherrar blir bättre på detta.

Vi är övertygade om att en vi med en kompetent och stark byggherre kommer vi se fler byggprojekt som håller tid och budget och som överträffar förväntningarna!