Plushögskolan AB

Carina tog chansen och utbildade sig till medicinsk sekreterare

Nyhet   •   Jul 08, 2016 14:56 CEST

Carina Malmer, 55 år arbetade på en privat mottagning när organisationen förändrades, något som för henne blev en öppning till att se sig om efter nya möjligheter. Hon hade ett förflutet som laboratorieassistent och tyckte att det var en spännande väg att ta, att skola om sig till Medicinsk sekreterare på Vårdyrkeshögskolan i Göteborg. När vi gör intervjun är Carina inne på slutspurten av utbildningen och idag arbetar hon på Angereds närsjukhus som medicinsk sekreterare. En anställning som hon berättar var säkrad redan innan hon tog sin examen.

Vad kan man jobba med efter examen?

De flesta jobbar inom sjukvården såklart. Även om det är mycket att skriva skiljer sig uppgifterna en del beroende på om man arbetar på sjukhus eller vårdcentral, öppenvård och slutenvård, det blir lite olika arbetsuppgifter. Men efter utbildningen kan man titulera sig medicinsk sekreterare. Utifrån den rollen kan man gå vidare och få mer administrativa uppgifter. Det som är det fina är att man kan förändra sin roll under tiden, man kan utvecklas och få olika ansvarsområden, såsom t.ex. ta ett större ansvar för diagnosregistreringen.

Vad tyckte du har varit mest intressant under utbildningen?

LIA var klart det roligaste! Under LIA-perioden får man vara ute i verksamheten och se vad som förväntas av en ute i arbetslivet. Det är det som är så bra när man har 3 olika omgångar med LIA-period, som vi hade. Då får man tid till att känna efter ordentligt vad man tycker är roligast och man får möjligheten att arbeta på olika arbetsplatser.

Vad tycker du har varit nyttigast att lära dig?

En av de viktigaste delarna som jag har fått med mig är den juridiska delen. Den är otroligt viktig att ha med sig eftersom sjukvården styrs av lagar och regler. Alla som arbetar i vården lyder under dessa lagar. Diagnoskodning och IT-kursen var två delmoment som var riktigt roliga att läsa, det är bra med de mer praktiska delmomenten, det blir väldigt konkret.

Vad har du för framtidsplaner?

Mina framtidsplaner är egentligen att vidareutveckla mig inom mitt yrke, vilket jag tycker att min nuvarande arbetsplats,Angereds närsjukhus, tillåter. Det är ett nytt sjukhus där man får jobba mycket med metodutveckling och liknande och jag ser att det finns en möjlighet som Medicinsk sekreterare att vara en del av det den utvecklingen.

Vilka personliga egenskaper tycker du är viktiga för yrkesrollen?

Hantverket får man när man jobbar, att skriva snabbt och så vidare. Men kommunikation är en sådan egenskap som är jätteviktig som kanske inte är något man kan träna upp på samma sätt. Det gäller kommunikationen både mellan sekreterarna på arbetsplatsen och de andra yrkesrollerna. Har man en bra kommunikation kan man göra ett bra jobb och det blir mer patientsäkert. Det är det viktigaste av allt.

Hur ser behovet ut av Medicinska sekreterare?

Behovet av medicinska sekreterare som jag ser det är enormt. Branschen utvecklas och jag tror att rollen kommer att göra detsamma. Det kommer nya system som underlättar i yrkesrollen, såsom röstdiktering tillexempel. Men rollen kommer säkert utvecklas på fler sätt i framtiden och yrket kommer alltid att behövas. Det är inte rimligt att läkaren ska hantera de administrativa uppgifterna, dennes uppgift är att vårda patienterna medans vår uppgift är att sköta administrationen runt om för att effektivisera, avlasta och underlätta.

Hur tycker du att det har varit att studera vid vårdyrkeshögskolan?

Jag tycker att jag har fått bra kunskaper från utbildningen. Jag kan gå ut direkt i arbetslivet. Även om man är ny på jobbet så har får man grunderna att utvecklas vidare ifrån. Jag tycker utbildningen verkligen har givit mig mycket, det kan jag ju säga med säkerhet eftersom jag fick jobb redan innan jag tog min examen.

Läs mer om utbildningen Medicinsk sekreterare på Vårdyrkeshögskolan