Project Playground

Carola Häggqvist visar sitt stöd för Project Playgrounds arbete för utsatta barn

Nyhet   •   Jan 30, 2017 10:06 CET

Söndagen den 29 januari anordnade Project Playground en insamlingskväll i Kapstaden till förmån för organisationens arbete för de utsatta barn som lever i landets kåkstäder. Under kvällen berättade Project Playgrounds grundare om organisationens historia och hur dess arbete skapar bestående skillnad för individen, för familjerna och för samhället. Med på plats fanns även Carola Häggqvist som visade sitt stöd för organisationen genom att framföra några, för kvällen utvalda, musikstycken.

- Vi är mycket glada över det engagemang som visades under gårdagens insamlingskväll och Carolas stöd betyder mycket för oss. Hon har genom sitt engagemang, både här och i flyktingkrisens Europa, visat att hon är en god förebild genom sitt medmänskliga agerande gentemot de som lever i utsatthet, säger Frida Vesterberg, en av grundarna till Project Playground.

Project Playground arbetar utifrån FNs Barnkonvention för alla barns rätt till en meningsfull fritid och ett liv med trygghet och förutsättningar att påverka sin framtid positivt. Idag omsluter verksamheten 750 barn och 55 lokalt anställd personal i Sydafrika och 100 barn i Sverige. Organisationen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med att bearbeta trauma och förebygga gängmedlemskap, drogmissbruk och våld av alla de slag. Fokus ligger på att låta barnen formas till ansvarstagande individer som förstår sitt eget värde och sin potential att påverka sin egen framtid.

- Jag känner verkligen med de barn som växer upp i den extrema utsatthet som livet i kåkstäderna innebär. Att få möjligheten att stödja en organisation som gör skillnad för många barn och ungdomar genom att verkligen se var och en utav dem och deras talang känns viktigt. Inget barn ska behöva växa upp med rädsla för sin omgivning och ibland även sina anhöriga. Vi lever i 2017 men situationen för alla dessa barn är fortfarande kritisk. Project Playground finns där för barnen och arbetar både effektivt och långsiktigt för att bryta negativa mönster. Jag blir djupt berörd i mitt hjärta över Project Playgrounds arbete och ser det som en oerhörd förmån att få bidra med det bästa jag kan - min sång, säger Carola Häggkvist på plats i Kapstaden.

- Behovet av en verksamhet som agerar där problemen uppstår, som finns där när barnen råkar illa ut och som kan ge stöd och länka till möjligheter inom utbildning och näringsliv är stort, det känns både fint och viktigt att fler sluter upp i kampen för barnens rätt, säger Daniel Madhani, generalsekreterare för Project Playground i Sverige.