Goodpoint AB

Caroline Rosenberg har utbildat miljörevisorer i Sverige i nya ISO 14001

Nyhet   •   Dec 17, 2015 11:22 CET

Vår flitiga seniora konsult Caroline Rosenberg har talat på Miljörevisorer i Sveriges (MIS) höstseminarium om nya ISO 14001.

Caroline Rosenberg är en av pionjärerna i Sverige vad gäller certifiering mot ISO 14001. Hon införde ett miljöledningssystem som certifierades mot första utgåvan av ISO 14001 redan 1996. Hon var under 10 år miljö- och kvalitetschef på Samhall där hon ansvarade för utveckling av det systematiska miljöarbetet samt interna miljörevisioner enligt ISO 14001.

Som senior konsult på Goodpoint arbetar Caroline bland annat med miljöutredningar, stöd vid införande av ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt revisioner avseende miljö, kvalitet, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Caroline deltar i SIS tekniska kommitté miljöledning och har aktivt deltagit i den svenska arbetsgruppen för framtagande av den nya versionen ISO 14001:2015 samt arbetat med översättning av den nya standarden till svenska. Hon är även vice ordförande i SIS tolkningskommitté för ISO 14001.

Tisdag 15 december talade Caroline på Miljörevisorer i Sveriges (MIS) höstmöte och 25-årsjubileum om förändringarna i nya ISO 14001. Caroline berättade om vad förändringarna innebär i praktiken och hur organisationer praktiskt kan arbeta med ISO standarden.
Detta var mycket uppskattat bland deltagarna, berättar Caroline. Medlemmarna i MIS är erfarna miljörevisorer som genomför både interna miljörevisioner och certifieringsrevisioner. Hon fick många frågor om de nya förändringarna och hur de nya kraven ska tolkas.