Catella

Catella rådgivare vid försäljning av kontors- och industrifastighet i Malmö

Nyhet   •   Dec 14, 2015 11:09 CET

Pressmeddelande från Wihlborgs:

Wihlborgs har förvärvat en strategiskt belägen kontors- och industrifastighet vid Yttre Ringvägen i Malmö. Sydsvenska Dagbladets AB är hyresgäst med ett tioårigt hyresavtal och idag inrymmer fastigheten Sydsvenskans tryckeri.

Byggnaden omfattar ca 9 700 m² med en tomt om ca 32 000 m². Köpeskillingen uppgår till 78,1 Mkr och tillträde sker under första kvartalet 2016. Säljare av fastigheten är Bold Printing Malmö AB, som är en del i Bonnierkoncernen.

˗ Fastigheten är väl underhållen och förvärvet innebär en möjlighet för oss att kunna genomföra en effektivare exploatering av området. Wihlborgs har sedan tidigare förvärvat den intilliggande obebyggda fastigheten som omfattar ca 19 000 m² tomtyta, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Margareta Lantz, kommunikationschef, 0733-71 17 12

Till pressmeddelandet