Re:Public Relations / Republic Relations

Catharina Jevrell ny ordförande för Svenska pr-företagen

Nyhet   •   Feb 11, 2010 10:54 CET

Den 10 februari valdes Catharina Jevrell, vd på Re:Public Relations, till ordförande för Svenska pr-företagen. 

Ordförande
Catharina Jevrell, Re:Public Relations

Vice ordförande  
Jenny Öijermark, JOI communication

Styrelse - ordinarie
Heinz Paul, Connect PR 
Lars-Ola Nordqvist, Comvision 
Pia Carlgren, Gnistra Kommunikation 
Lena Calderon, Fri kommunikation
Pontus Nyström, Brand PR 

Styrelse - suppleanter
Thomas André, Kommunicera 
Roger Nyström, InformationsCompagniet 

Svenska pr-företagen är öppen för alla pr-byråer och arbetar aktivt för att skapa gemensamma mötesplatser, driva opinion i relevanta branschfrågor samt höja intresset och kunskapen om pr- och kommunikationsfrågor. Alla i föreningen jobbar ideellt.

För mer information, vänligen kontakta:
Catharina Jevrell
Tel. 070-313 23 26
E-post: catharina.jevrell@republicrelations.se
www.svenskaprforetagen.se