Centerpartiet

Centerpartiet aktiva i kampen mot mödradödlighet

Nyhet   •   Okt 19, 2012 12:01 CEST

Av FN:s 8 millenniemål är det mål #5, om minskad mödradödlighet och ökad tillgång till mödravård, som gjort allra sämst framsteg. Centerpartiet anser att det är hög tid att prioritera mödrahälsan och driver därför frågan internationellt - både på policynivå och i praktiken. 

Trots mänsklighetens framgångar, har vi inte kommit längre än att en kvinna dör i förlossning, eller graviditetsrelaterade sammanhang, varannan minut. I Afghanistan, ett land med lågt prioriterad mödravård, är risken 1 på 9 att du dör under en graviditet eller förlossning. Med tanke på att varje kvinna föder i snitt 7 barn är det alltså långt ifrån säkert att du överlever alla dina förlossningar. Så ser verkligheten ut för hundratals miljoner kvinnor i världen år 2012, där barnafödande fortfarande innebär risker som även svenska kvinnor upplevde, för 200 år sedan.

Förutom de hundratusentals kvinnor som dör varje år, saknar dessutom 220 miljoner kvinnor tillgång till preventivmedel och därmed möjlighet att kunna undvika, eller skjuta upp, barnafödande. Världshälsoorganisationen uppskattar att bara genom att öka tillgången till familjeplanering och preventivmedel skulle mödradödligheten omedelbart minska med 1/3. Lägger vi till tillgång till mödravård skulle majoriteten av dödsfallen försvinna. Idag finns redan all forskning och all kunskap – det som behövs är politisk vilja att prioritera frågan och att satsa mer på mödravården.

På Liberal Internationals kongress som i dagarna hålls i Elfenbenskusten, driver Centerpartiet en resolution om förbättrad mödravård globalt. Frågan måste lyftas på den internationella politiska agendan, och Sverige, som föregångsland inom mödravård och som förespråkare av kvinnors rättigheter, har ett ansvar att uppmana regeringar globalt att prioritera frågan.

Utöver att driva frågan på politisk nivå, arbetar vi även på lokal nivå, genom samarbeten med lokala aktörer. Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) och Centerkvinnorna har nyligen initierat samarbeten med politiska partier i Malawi för att lyfta frågan på den politiska dagordningen. Malawi är ett av de länder där mödradödligheten är så stor att den påverkar hela samhällsstrukturen – från möjligheter till att bekämpa fattigdomen med allt fler föräldralösa barn, till kvinnors möjlighet att kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Nyligen besökte CIS generalsekreterare Catherine Isaksson, och Centerkvinnornas Förbundsordförande Gunilla Hjelm Malawi och fick möjlighet att träffa President Joyce Banda, för att diskutera insatser för att minska mödradödligheten i landet. Framför allt handlar arbetet om att bygga upp samarbeten med lokala politiker och lyfta frågan på lokal nivå, så att konkreta steg tas, till exempel genom att satsa på att utbilda fler barnmorskor.

Mödradödligheten är inte bara orsak till personliga tragedier och onödigt mänskligt lidande, utan även ett hinder för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. I kampen mot mödradödligheten ingår tillgång till familjeplanering, preventivmedel och säkra aborter. Dessutom krävs fortsatt satsning på ökad jämställdhet och representation, samt tillgång till utbildning för alla flickor. 

Gunilla Hjelm
Förbundsordförande Centerkvinnorna

Catherine Isaksson
Centerpartiets Internationella Stiftelse 

Kerstin Lundgren
Riksdagsledamot Centerpartiet, Utrikespolitisk talesperson

 

Presskontakt: Viktoria Saxby, Jämställdhetspolitisk sakkunnig
viktoria.saxby@centerpartiet.se
070-273 5034