SIS, Swedish Standards Institute

Certifieringar mot livsmedelssäkerhet och informationssäkerhet ökar mest

Nyhet   •   Feb 19, 2010 11:18 CET

Ny statistik över antal certifieringar mot ledningssystemsstandarder visar en kraftig ökning av antal certifieringar mot standarderna för livsmedelssäkerhet och informationssäkerhet. Den internationella standardiserings-organisationen ISO samlar årligen in statistik över antal certifieringar världen runt – användare i 176 länder ser ledningssystemsstandarder som ett värdefullt verktyg för sin verksamhet.

– Certifieringar mot kvalitetslednings-standarden ISO 9001 och standarden för miljöledning ISO 14001 fortsätter att öka varje år, men det är för de branchspecifika tillämpningarna av standarderna som ökningarna syns mest. Till exempel för bilindustrin, vården och livsmedelsbranschen, säger Kristina Sandberg, chef för SIS avdelning för ledningssystem.

Livsmedelssäkerhet
Antal certifieringar mot ledningssystem för livsmedelssäkerhet, ISO 22000, fördubblades under år 2008 – nu finns 8 102 certifikat i 112 länder. Turkiet och Grekland är de länder som ligger i topp med flest certifikat, följt av Indien, Taiwan och Kina.

Informationssäkerhet
Certifiering enligt informationssäkerhet, ISO 27001, ökade med mer än 20 % till drygt 9200 certifikat i 82 länder. Här toppar Japan med flest certifikat följt av Indien och Storbritannien.

Medicintekniska produkter
Antal certifieringar mot kvalitetsledning för medicintekniska produkter, ISO 13485, är nu nästan 13 000 i 84 länder. Tyskland och USA har flest certifikat, i Sverige finns 239 stycken.

Kvalitetsledning
Standarden för kvalitetsledning, ISO 9001 är fortfarande den standard som flest företag och organisationer certifierat sig mot. Det finns nu 982 832 certifikat utfärdade i 176 länder. Flest certifikat finns i Kina, drygt 224 000 stycken, följt av Italien och Spanien. I Sverige har 5 377 företag och organisationer certifierat sig mot ISO 9001. Tjänstesektorn är den grupp som tydligast ökat sin andel certifikat, de står nu för 40 procent av alla ISO 9001-certifikat.

Miljöledning
Antal certifikat mot standarden för miljöledning, ISO 14001, har ökat med 22 procent och nu finns ca 188 815 certifikat utfärdade i 155 länder. Även  här har Kina flest antal certifikat följt av Japan och Spanien. I Sverige har ca 4 478 företag och organisationer certifierade mot miljölednings-standarden.

Fordonskomponenter
Ett annat dokument som certifieringar mot har ökat är tillämpning av ISO 9001 för tillverkare av fordonskomponenter och reservdelar. Här finns nu 39 320 certifikat utfärdade i 81 länder. I Sverige finns 236 certifikat.

Statistiken som är insamlad från ackrediterade certifieringsorgan gäller för år 2008.

– Statistiken visar att ISO-standarder behåller sin dragningskraft som hjälpmedel för organisationer även under den ekonomiska kris som varit i världen under de senaste åren. Det är också möjligt att organisationer använder sig av ledningssystem för att stödja sina verksamhetsmål ännu tydligare under en kris, säger Kristina Sandberg.

För mer information:
Kristina Sandberg, verksamhetsområdeschef SIS, tfn 08-555 520 61, kristina.sandberg@sis.se