Spelenshus

Chris Jonasson ny e-sportsutvecklare på Spelens hus

Nyhet   •   Jul 21, 2016 12:45 CEST

Spelens hus har fått en ny medarbetare! Chris Jonasson tar sig an rollen som e-sportsutvecklare.

Vi genomför intervjun under Chris första vecka som anställd. Hen är alltså ny på jobbet, men är verkligen inte ett blåbär i spelsammanhang. Chris sitter för närvarande som ordförande i Malmö e-sport.

Som namnet antyder arbetar föreningen för att organisera e-sporten i Malmö. Malmö e-sport är inte den enda Sverok-föreningen som Chris varit engagerad i. Hen har varit med i MEGA i fem år och har suttit i Sveroks förbundsstyrelse. Även på professionell basis så har Chris sysslat med spel. Arbetet med det som skulle bli nuvarande Spelens hus initierades under Chris tid i projektet Spelkultur i Skåne.

– Vi byggde vidare på det arbete som redan fanns i Malmö, och Jonas Hrimfei skrev en stor ansökan som sedan lämnades in till Malmö Stad.

Chris ser Spelens hus som något av det bästa spelhobbyn i Malmö åstadkommit under de senaste åren.

– Genom Spelens hus har vi fått möjlighet att samla spelhobbyn på ett helt annat sätt. Den nuvarande lokalen är för liten, vilket gjort det svårt att skapa riktigt bra förutsättningar för e-sport, men på det stora hela utgör Spelens hus ett jättelyft för Malmös spelhobby.

– Att flera föreningar samlas ger oss större möjlighet att synas och ha inflytande. Spelens hus påverkar ungdomspolitiken i Malmö väldigt mycket, något som ganska få vet om i dagsläget.

Jämlikhet en hjärtefråga

Att kunna vara med och påverka ligger Chris varmt om hjärtat. Hen har tidigare varit politiker på stadsdelsnivå. Ungdomspolitik och jämlikhet utgör hjärtefrågorna, vilket kommit väl till pass i Chris ideella engagemang inom e-sporten.

– Malmö e-sport är en av de föreningar som var med om att ta fram Svensk e-sports Code of Conduct, en uppförandekod som hjälper e-sportare att skapa trygga och inkluderande arrangemang.

Uppförandekoden är en del av Sveroks större satsning Respect all, compete. Projektet går ut på att skapa en mer välkomnande kultur och attityd inom e-sporten. Förutom att sprida den tidigare nämnda Svensk e-sports Code of Conduct så arbetar Respect all, compete med att ordna läger och att skapa fysiska mötesplatser för e-sportare.

Sommarsatsningar och integrationsprojekt

Gällande fysiska mötesplatser för e-sportare i Malmö så händer det mycket positivt. Under sommaren finns Chris på köpcentret Mitt Möllan, där Spelens hus fått möjlighet att ordna sommaraktiviteter inom e-sport för barn och unga. Till hösten tar Sverok Skåne och Malmö e-sport sig an stafettpinnen.

De har fått anslag till att driva ett e-sportprojekt med fokus på integration. Chris ser väldigt positivt på allt som händer:

– I Malmö har vi sedan ett tag tillbaka haft väldigt mycket idéer kring saker som kan göras. Spelens hus, Sverok Skåne och Malmö e-sport har även börjat föra gemensamma diskussioner och utveckla ett djupare samarbete.

– I och med att vi nu faktiskt kan lägga betald arbetstid på att utveckla e-sporten finns det betydligt större möjligheter att göra verklighet av våra mål. Med de resurser vi har nu kan vi komma till en helt annan nivå.

Kuriosa om Chris