NCC AB

Christina Lindbäck på Återvinningsdagen 2014

Nyhet   •   Maj 12, 2014 15:04 CEST

Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC är på Återvinningsdagen idag för att prata om "Hur möter byggbranschen återvinningsmålen?"

Om Återvinningsdagen 2014

Resurserna, klimatet och jobben - materialåtervinningens roll är återvinningsbranschens mötesplats.

Ur programmet:

  • Den cirkulära ekonomin - är det lösningen på resurs, klimat- och jobbutmaningarna? Vad betyder det för företagen?
  • Hur ser marknaden ut för återvunna material och råvaror?
  • Vad krävs för att mer ska återvinnas till nya råvaror - behov av styrmedel?
  • Hur jobbar företag med design för återvinning och användning av återvunna material?
  • Hur påverkar återvinningsmålen byggbranschen?
  • Upphandla för återvinning - utvecklingsmöjligheter för både kommuner och återvinningsföretag?
  • Debatt och diskussion

Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC

Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC är på Återvinningsdagen idag för att prata om Hur möter byggbranschen återvinningsmålen?

Under dagen delas också Inspirationspriset ut av, H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Mer information om Återvinningsdagen