Inova

Cleanflow redo för världsmarknaden

Nyhet   •   Apr 28, 2016 13:31 CEST

2009 tog företaget Cleanflow plats i Inovas inkubator. Nu är de nära genombrottet som kan få fart på försäljningen.

– Det här är en teknik som måste testas under en längre tid, nu har vi gjort det och vet att tekniken funkar, berättar Lennart Källén, vd för Cleanflow.

De värmländska ingenjörerna Lennart Källén och Lennart Börjesson kom till Inova med en ny innovation inom massaindustrin. Tillsammans med professor Mikael Lindström från KTH hade de hittat ett nytt sätt att rena grön- och vitlut. Den nya, numer patenterade, innovationen visade sig både höja kapaciteten och minska energi- och kemikalieåtgången inom massaindustrin.

– Vi blev tipsade om Inovas inkubator av Gunnar Hellerström, som sedan kom att bli vår rådgivare under tiden i inkubatorn, berättar Lennart Börjesson, delägare i Cleanflow.

Redan 2010 installerades en pilotanläggning på Aspa Bruk, där tekniken testades under tre års tid med mycket goda resultat. Under första året hade Aspa Bruk tjänat in 10 miljoner i processkostnader. I dag har de dessutom hittat en annorlunda process för att utvinna lignin*, där man genom att koppla på en reaktor på samma teknik, kan utvinna det attraktiva materialet.

Nu har effekten av Cleanflows innovation dragit intresset till sig, både i och utanför Sveriges gränser. I slutet av januari i år rodde företaget en ny affär i hamn – med köpare från Japan.

Genombrottet nära

Den nya storordern innebär en beställning på en tre gånger större anläggning än den pilotanläggning som varit i gång vid Aspa Bruk. Nu planerar man att på rekordtid leverera anläggningen till Japan, något som kräver hårt arbete och ett pressat schema.

– Vi fick den här beställningen bekräftad i slutet av januari i år. Kort därefter började vi montera upp anläggningen, nu har vi precis provtryckt den för att inom kort ta emot besök från Japan som ska se hur anläggningen fungerar. Därefter monterar vi ner den igen och packar ihop den för att sedan skeppa den till Japan redan i slutet av april, berättar Lennart Börjesson.

Eget kapital – ett måste

Cleanflow har stått på egna ben redan från början. Med nästan uteslutande privata pengar har företaget lyckats ta sig ut på en marknad, vilket är både kostsamt och tidskrävande.

– Vi har försökt att titta runt för att hitta offentliga pengar, men det har nästan kostat mer än det gett. Därför har vi valt att inte göra det. Vi har helt enkelt använt egna pengar, säger Lennart Källén, som menar att det ett eget kapital varit avgörande för företaget.

Hösten 2012 köpte Malcolm Norlin in sig i 20 procent av bolaget något som skapade goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen.

– Vi fick loss kapital för att kunna göra en fullskalig anläggning på Aspa Bruk, berättar Lennart Källén.

Men för att övertyga industrins ägare om att den här tekniken både sänker kostnader och förbättrar processen behövs fler referenser. Nu hoppas Cleanflow att den nya försäljningen till Japan ska göra dem starkare på marknaden.

– Vi fick en bra referens genom Aspa Bruk, men en enda referens är nästan lika med ingen alls. Men snart har vi två – då kan det börja hända saker, avslutar Lennart Börjesson.

Lennart och Lennart är även engagerade i satsningen Re:Newcell, vars innovation har potential att minimera textilavfall och samtidigt öka textilproduktionen på ett miljövänligt sätt. Sehttp://renewcell.se/.

*Lignin – Lignin är det ämne som fungerar som bindemedel och binder ihop cellulosafibrerna. Lignin har ett brett användningsområde. Det kan till exempel användas som biobränsle, material och