Må bra Portalen

Coaching - Personlig utveckling - Coach - Ledarskap - Utbildning

Nyhet   •   Aug 18, 2012 21:59 CEST

Coaching är för dig som vill utvecklas, förändra eller göra något nytt i livet. Med coaching får du hjälp att fokusera på och nå dina uppsatta mål, åstadkomma de resultat du vill uppnå i ditt liv och förverkliga dina visioner såväl privat som i yrkeslivet.

Coaching utgår från nuläget och riktar sig mot framtiden.

Coaching kan definieras på många sätt. Rent allmänt kan man definiera Coaching som en samtalsmetodik vars syfte är att frigöra och utveckla människors potential.

Coaching är inte att förväxla med mentorskap, terapi, handledning eller rådgivning, Coaching baseras på personligt ansvar för den egna framgången och coachens roll är att lära ut och träna att i varje situation själv hitta den bästa vägen.

Coaching kommer ursprungligen från USA där det först användes inom idrottsvärlden. Med tiden insåg man dock att coaching fungerade även utmärkt inom t ex näringslivet för att stärka fokus på mål och bidra till ökad effektivitet. Idag är coaching en växande företeelse som används inom många olika områden.

Coaching hjälper dig att:
 • Öka din medvetenhet om dina djupaste drivkrafter, förmågor, drömmar och rädslor
• Fokusera på möjligheterna i varje situation
• Få ökad självinsikt
• Göra dig medveten om din egen potential och dina egna utvecklingsmöjligheter
• Agera konstruktivt
• Öka antalet valmöjligheter
• Strukturera din tillvaro
• Hitta nya vägar, lösningar och möjligheter
• Utmana dig till att våga lite mera och skapa entusiasm att anta nya utmaningar
• Framkalla höga ambitioner
• Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner
• Förbättra dina prestationer, fördjupa ditt lärande och öka din livskvalitet
• Frigöra din potential och använda dina styrkor till fullo
• Nå personlig mognad genom ökad självinsikt
• Förstärka dina val och skapa bestående förändringar

Information om coaching hittar du på Må bra Portalen