Compare Karlstad

Compare-företag deltar på konferensen Offentliga Rummet i Karlstad

Nyhet   •   Maj 15, 2014 10:56 CEST

Nio Compare-företag (Atea, CGI, EVRY, Knowit, Ricoh, Cygate, Swedwise, Stretch och West Nordic) samt Nordic Medtest finns med som utställare på den nationella konferensen Offentliga Rummet 2014 som hålls i Karlstad nästa vecka (20-22 maj).

Drygt 550 deltagare från hela landet är redan anmälda till konferensen som vänder sig till verksamhetsansvariga, strateger, utvecklare, projektledare, informations-och kommunikationsansvariga, IT-chefer och ansvariga för verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.

Offentliga Rummet är en årligen återkommande e-förvaltningskonferens som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Vinnova och E-delegationen. I år är konferensen förlagd till Karlstad med Karlstads kommun, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland som medarrangörer.

Den nationella konferensen Offentliga Rummet belyser för 17:e året i rad både strategiska frågor och visar praktiska exempel på hur kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter tillsammans skapar förutsättningar för att invånare och företagare ska få en enklare vardag i mötet med det offentliga.

Ett 50-tal utställare - företag, myndigheter, landsting och kommuner - presenterar hur de gör för att möte framtidens behov. Bland utställarna finns åtta Compare-företag (Atea, CGI, EVRY, Knowit, Ricoh, Cygate, Swedwise och Stretch) samt Nordic Medtest (som finns i montern där även den regionala digitala agendan för Värmland presenteras).