Compare Karlstad

Compare-projekt summeras: "C-BIC har gjort skillnad"

Nyhet   •   Jun 11, 2014 17:10 CEST

Bilden: På seminariet om C-BIC deltog från vänster Helena Nylund-Svahn (Tillväxtverket), Peter Furster (Nordic Medtest), Anna Brunström (Karlstads universitet), Sven Wedemalm (Compare), CG Larsson (Larsson Consulting), Göran Österman och Ulf Lidberg (Compare).

Samverkansprojektet Compare Business Innovation Centre (C-BIC) - som efter sju år avslutas till halvårsskiftet 2014 - fick "mycket väl godkänt" när projektet summerades på ett erfarenhetsseminarium i Karlstad.

 • "C-BIC har gjort skillnad för Compare-företagen", konstaterade projektets följeforskare C G Larsson.
 • "C-BIC har haft stor betydelse för utvecklingen av datavetenskap vid Karlstads universitet" , sade professor Anna Brunström.
 • "C-BIC har varit förutsättningen för satsningen på ett oberoende testcenter för vård-IT", sade Peter Furster på Nordic Medtest.
 • "C-BIC har visat att satsningarna har gett resultat och inte hamnat i något stort svart hål" , sade Helena Nylund-Svahn på Tillväxtverket.

Samverkansprojektet Compare Business Innovation Centre (C-BIC) har syftat till "att skapa innovationssystem, stimulera kunskapstillväxt och näringslivstillväxt inom branschområdet ICT i Värmland med ökad sysselsättningsgrad som följd". Projektet har drivits i tre faser under sju år - en etableringsfas (2007-2009), en utvecklings- och innehållsfas (2010-2011) och en kommersialiseringsfas (2012-2014).

"Samverkan ger resultat - och goda resultat ger i sin tur mer samverkan", var temat på seminariet som gjorde en blick bakåt (med en summering av C-BIC) och en blick framåt (var lever vidare efter C-BIC).

C-BIC:s framgångsfaktorer summeras så här:

 • Projektet har haft både bredd och djup i engagemang och medverkan: "Det finns en stark samverkanskultur (och -vilja) i regionen…"
 • Projektet har haft den unika möjligheten att under sju år kunna verka långsiktigt och uthålligt: "Allt tar mycket längre tid än man tror…"
 • Projektet har haft möjligheten att kunna agera snabbt och flexibelt: "Mycket hinner förändras på sju år…"

C-BIC har bidragit till utveckling och etablering av ett stor antal IT-relaterade verksamheter i regionen som nu lever vidare:

 • Projektet har stärkt ämnet datavetenskap vid Karlstads universitet inom såväl utbildning som forskning.
 • Projektet har lagt grunden till Nordic Medtest - ett nationellt kompetenscenter för test av vård-IT - som nu drivs vidare av Landstinget i Värmland.
 • Projektet har startat flera nätverk för regional samverkan - exempelvis SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter), SAST Värmland (en lokalförening inom Swedish Association for Software Testing) och Compare Kvinna (ett nätverk för kvinnor med IT-relaterade yrken i Värmland).

...................................................................

Samverkan ger resultat:  En summering av C-BIC - en blick bakåt

 • Göran Österman (Compare): Samverkan ger resultat 
 • Sven Wedemalm (Compare): Summering av C-BIC 
 • CG Larsson (Larsson Consulting): Följeforskare summerar C-BIC

Göran Österman - verkställande tjänsteman på IT-stiftelsen Compare:

"Projekten kommer och går - men Compares basverksamhet består", sade Göran Österman och betonade att Compare har en basverksamhet (som erbjuds alla Compare-företag och finansieras av Compare-företagens intressentavgifter) och en projektverksamhet (som finansieras av externa samarbetspartners).

"Compare Business Innovation Centre (C-BIC) har visat att samverkan ger resultat - och att goda projektresultat i sin tur leder till mer och bredare samverkan. Men det är inget nytt för  Compare - så har vi som IT-företagens regionala samverkansorganisation arbetat ända sedan starten år 2000. C-BIC är ett av flera projekt över tiden som successivt byggt upp ett starkt och brett förtroende för Compare långt utanför regionen".

Sven Wedemalm - verksamhetsansvarig för Compare Testlab och projektledare för C-BIC fas 3:

"Under de sju åren har det hänt otroligt mycket i C-BIC - en del planerat men också en hel del oplanerat", sade Sven Wedemalm och summerade de viktigaste (och dråpligaste) händelserna under de tre faserna i C-BIC.

C-BIC-resultat lever vidare - bland annat som Nordic Medtest och inom datavetenskap vid Karlstads universitet. Men det finns fler resultat, förklarade Sven Wedemalm och pekade bland annat på testspecialistföretag som etablerat sig, Sätterstrand Business Park som drivs vidare av Hammarö kommun och Compare Karlstad som blir allt starkare som projekthus för nya projekt.

CG Larsson - konsult med eget företag (Larsson Consulting) och C-BIC:s följeforskare:

Tre mätmetoder bekräftar att C-BIC gör skillnad, enligt CG Larsson:

 • Shadow Control (enkät från Ramböll) visar att företag växer, investerar, och gör mera affärer tack vare samverkan inom projektet;
 • Generic Control (Grufman-Reje-analys) visar att  Compare-företag är ”effektivare” än jämförelsegrupper och företag som deltagit i projektet är ännu ”effektivare”;
 • Process Tracing (intervjuer av berörda personer) visar att det går att spåra förändringen till händelser associerade med projektet.

...................................................................

Resultat ger samverkan: Efter C-BIC - en blick framåt

 • Anna Brunström (Karlstads universitet)
 • Peter Furster (Nordic Medtest)
 • Ulf Lidberg (Compare)
 • Helena Nylund-Svahn (Tillväxtverket)

Anna Brunström - professor i datavetenskap vid Karlstads universitet:

"C-BIC har bidragit till att stärka och utveckla ämnet datavetenskap vid Karlstads universitet inom såväl utbildning som forskning", sade Anna Brunström.

Inom grundutbildningen har antalet förstahandssökande till dataingenjör tredubblats sedan 2007 och antalet förstahandsökande till civilingenjör datateknik dubblerats sedan 2010 - och SNITS har varit en viktig del i denna utveckling.

Datavetenskap har nyligen utsetts till excellent forskargrupp vid Karlstads universitet - en satsning som ytterligare stärker samarbetet med såväl näringsliv som nationella och internationella forskarnätverk.

"Vår regionala samverkan med Compare fortsätter - bland annat med nästa strukturfondsutölysning som viktig plattform", sade Anna Brunström

Peter Furster - projektledare och verksamhetsansvarig för Nordic Medtest:

Ett resultat av C-BIC och Compare Testlab är Nordic Medtest som Landstinget i Värmland nu driver vidare - initialt som projekt med stöd av bland  andra innovationsmyndigheten VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

"Nordic Medtest skulle enligt projektplanen vara klar för marknaden under hösten 2015 - men verkamheten har fått en rivstart och vi är redan igång med skarpa testuppdrag", berättade Peter Furster: "Och utan den testkompetens i regionen som byggts upp av C-BIC skulle vi aldrig ha kommit så här lång, så här fort".

Ulf Lidberg - projektledare på Compare:

C-BIC visar att samverkan ger resultat - och att goda projektresultat i sin tur leder till mer och bredare samverkan. "Ju mer resultat vi levererar, desto fler projektfinansiärer vill samverka med oss", förklarade Ulf Lidberg som nu bland annat arbetar med att skriva ansökan till kommande projekt.

"Genom Nordic Medtest - som är ett resultat av C-BIC - har vi etablerat kontakter med nationella aktörer inom eHälsa i både Sverige och Norge", sade han och berättade att nästa stora Compare-projekt kan komma att handla om hur framtidens vårdprocesser kan förbättras med hjälp av IT - med Karlstad som kompetensnod mellan Stockholm och Oslo.

Helena Nylund-Svahn - Tillväxtverket: Programkontorer Norra Mellansverige

Helena Nylund-Svahn tackade för en bra summering av C-BIC: "Projektet har visat att satsningar här i Värmland ger resultat och att pengarna inte hamnar i något stort svart hål".

Hon presenterade förslaget till "Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige 2014-2020" med fem insatsområden och totalt knappt 1,4 miljarder kronor. Ett av dessa insatsområden är "att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik".

Programmet är ännu inte godkänt av kommissionen men förväntas öppnas för ansökningar under hösten 2014 för beslut i början av nästa år