Komatsu Forest

Constant Cut ger rätt kaphastighet hela tiden

Nyhet   •   Feb 04, 2014 12:23 CET

Snabbare kapning, högre tillförlitlighet och minskad risk för kedjeskott och kapsprickor. Komatsu Forests kapenhet Constant Cut lyfter aggregaten ytterligare en nivå.

– Med den här nya kapenheten har du kontroll på kaphastigheten och alltid optimal hastighet genom kapcykeln, berättar Peter Hasselryd, försäljningschef på Komatsu Forest i Sverige.

Kapenheten Constant Cut inkluderar såväl ny sågmotor som nytt stabilt svärdfäste. En stor nyhet med den nya sågmotorn är att den levererar en jämnare kaphastighet på kedjan eftersom matningshastigheten anpassas automatiskt till kedjans avverkningskapacitet kontinuerligt genom hela kapförloppet.

Övervarvning av kedjan är helt elliminerad med den nya kapenheten. Med Constant Cut kan man hålla en jämn hastighet, optimala 40 meter per sekund, genom hela kapcykeln. För att få till en jämnare kaphastighet har den hydraulik som styr och kontrollerar kapförloppet flyttats från ventilpaket till sågmotorn. Detta medför också mindre och enklare underhåll av ventilpaketet och övriga hydraulkomponenter i aggregatet.

Den nya kapenheten har också utvecklats både när det gäller infästningen mot chassit och mot svärdet vilket ger ännu högre tillförlitlighet. Constant Cuts nya sågmotor innebär precis som svärdfästet högre tillförlitlighet, men också betydligt bättre produktivitet. Produktiviteten höjs framförallt genom att kapningen blir snabbare och att underhållsbehovet minskar. Även stubbehandlingsfunktionen har förbättrats när det gäller driftssäkerhet och funktion.

Constant Cut är standard på alla nya, C- och V-aggregat från Komatsu.