B3IT Healthcare AB

Cosmisk utveckling

Nyhet   •   Jun 19, 2013 22:31 CEST

Jan E Larsson har varit i branschen från ”datastöd för hälsa och vård” till ”e-hälsa”. Och expansionen bara fortsätter.

Jan E Larsson, eller ”Jan E” som kollegerna säger (E för Erik efter fadern), kan det här med e-hälsa. Hans perspektiv är dock inte ursprungligen vårdens. Istället började han sin bana som ekonom under 80-talet därefter, i början av 90-talet, i en snabbväxande databransch med fokus på datorbaserade ekonomistyrsystem.

På Celsius informations system (idag Tieto) sålde han och ansvarade för leverans av datorbaserade redovisningssystem. På WM-data (idag CGI) stannade han längre och ansvarade för uppbyggnad och försäljning av tjänster för elektronisk handel.

– Idag omsätter CGI på en dag lika mycket på e-handelstjänster som vi omsatte på ett år. En hisnande utveckling, säger Jan E.

Men efter millenniehysterin, då företagen stärkte medarbetarstaberna kraftigt, kom en ”köprekyl”, då luften gick ur branschen och överkapaciteten var ett faktum. I det läget fick Jan E i uppgift att slå samman flera bolag och affärsenheter innan han fick ett nytt uppdrag att utveckla WM-datas healthcareverksamhet.

– E-hälsa var förstås ett begrepp som ännu inte var myntat. Istället talades om erbjudanden till hälsa och vård.

Tillsammans med Danmark, Norge och Finland formulerade Jan E företagets erbjudande i en gemensam portfölj. Efter förvärv av några landstings databolag växte verksamheten kraftigt..

2005 gick Jan E vidare till Systeam (idag Evry) som VD för deras dotterbolag Health and care. Då påbörjade han också det engagemang inom Swedish Medtech som pågått ända till i år. Inom organisationen har han varit styrelseledamot och suttit i programrådet.

– Jag såg tidigt ett stort behov av standardisering. Det var liksom tusen blommor överallt, alla vårdgivare ville ha sitt unika sätt. Det var en lite vild marknad.

Standardisering har fortsatt vara en hjärtefråga, även om han i år har lämnat styrelseuppdraget inom Swedish Medtech.

2009 fortsatte Jan E till Mawell, som då kommit en god bit på vägen med sina produkter. Jan E:s uppgift blev att utveckla det befintliga men också att arbeta med nya lösningar inom bland annat självbetjäning och bildmedicin.

I höstas tog han dock ännu ett nytt kliv, då Cambio healthcare systems grundare och VD Tomas Mora Morrison kom med ett erbjudande som Jan E inte kunde motstå: Ett investmentbolag förvärvade ägarmajoriteten för att möjliggöra en expansion och direktör för försäljning och marknad är nu Jan E.

– Vår styrelseordförande heter Göran Persson. Han har bland annat tio års erfarenhet som statsminister, säger Jan E med ironisk underdrift i tonen.

Nu satsar Cambio healthcare systems och de satsar stort. I slutet av maj gav satsningar på utveckling och tillväxt utdelning i form av en vunnen upphandling med Jämtlands läns landsting som byter befintliga Vas mot Cambios Cosmic.

– Cosmics tillväxt och utveckling har kantas av omfattande leveransutmaningar .Nu har det mognat. Idag har Cosmic flest användare i Sverige, cirka 85 000

I syfte att bättre förstå hur framför allt läkare upplever Cosmic har användarintervjuer genomförts hos flera av de svenska kunderna.  

– Det är viktigt att vi leverantörer lyssnar på användarna, hur produkten fungerar i vardagen.

Än är lägesrapporten inte sammanställd men ett antal teman går redan att skönja i utvärderingssamtalen.

– Allra tydligast är utbildningsfrågan. Fortfarande är många användare för dåligt utbildade på produkten. Samtidigt har vården väldigt höga krav på produktivitet. Vården omsätter människor samtidigt som anställda inte erbjuds ordentlig utbildning.

Jan E ser ett stort ansvar för detta med utbildning hos leverantörerna själva.

– Vi måste erbjuda bättre utbildningsstrukturer. Gärna kontinuerligt.

Han jämför med teknisk apparatur inom exempelvis kirurgi, där ventilatorer och till och med suturprodukter förknippas med uppåt en veckas utbildning. När det gäller vårdinformationssystemen ”ska de bara fungera, efter i princip ingen utbildning alls”. Detta innebär förstås också faror. Inte bara när det gäller komplexa saker, som läkemedelsförskrivning för barn, som är förknippade med patientsäkerhet. Det handlar också om att vårdinformationssystemen inte utnyttjas för det stöd som faktiskt är möjligt.

– Det blir en pressande arbetsmiljö för vårdgivarna själva om de inte har grepp om hur man använder våra verktyg.

Ytterligare erfarenheter av utvärderingen kring Cosmic handlar om strävandet efter förenklad vårddokumentation, både åtkomst och färre klick, liksom utbyggnad av onlinefunktioner.

– Det måste vara lätt att göra rätt! Ytterst ska systemen ge kliniska beslutstöd med information som syftar till bättre beslut men också att sätta fingret på preventivt arbete. Då hjälper vårdsystemen oss att gå från sjukvård till riskvård.

ANNA HAGNELL

anna.hagnell@b3ithealthcare.se