Eco By Sweden™ - LED & Ecodesign

COWI planerar helt grön sträcka med solcellsarmaturer i LED - Eco by Sweden förser dem med DIAlux-beräkningen

Nyhet   •   Mar 06, 2018 12:49 CET

COWI är har drivit över 17.000 projekt i 200 länder och energieffektiviserar nu i Sverige 

Cowi är ett känt företag med goda framtids- och karriärutsikter. Nu har de också sett nyttan av nollenergiarmaturer och Eco by Sweden har nu gjort en dialuxsimulation åt COWI att se hur ljuset disponeras längs den utvalda ytan som är ett gångsväg genom ett skogsområde där tillgång till elnät saknas. Projektet för handen är ett mindre projekt med några få solcellsarmaturer som ett pilotprojekt där våra tekniska försäljare gjort en 3D-modell som simulerar ljuset innan det är installerat så man kan se hur ljusspridning och LUX ner till marken blir när det är klart. Vi erbjuder Dialuxsimulationer för både stora och små projekt där v lägger in exakt den armatur som önskar i programmet och går en 3-dimensionell modell utifrån de ljusfiler som hör till den aktuella armaturen som ska installeras. 

Läs mer om våra projekt och åtaganden Klicka här.