Ctrack Sverige AB

Ctrack Sverige AB och Glasbranschföreningen, GBF tecknar ramavtal

Nyhet   •   Jul 05, 2012 17:14 CEST

Glasbranschföreningen, GBF är en bransch- och arbetsgivarorganisation för cirka 600 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. I centrum för verksamheten står alltid företagens och företagandets villkor och problem. Utöver de ordinarie medlemmarna har föreningen även ett fyrtiotal associerade medlemmar. Föreningen bevakar utvecklingen inom alla de områden medlemsföretagen har nytta och intresse av och skapar plattformar för medlemsföretagen för fortsatt egen utveckling. Glasbranschföreningen ger förutsättningar för en bred samverkan mellan glasbranschens olika aktörer. Med projekt- och utbildningsverksamhet genomförs ett kontinuerligt utvecklingsarbete för branschen och branschens företag. Det nytecknade avtalet med GBF motsvarar tidigare avtal som Ctrack redan har med EIO Elektriska Installatörsorganisationen, Entreprenörsföretagen och Målaremästarna.