Sthlm Bike

Cykelskolan

Nyhet   •   Maj 24, 2016 15:05 CEST

Organisation

Den idéella föreningen Sthlm Bike CK, en annorlunda cykelförening driver Cykelskolan och Sthlm Bike, cykelloppet för ALLA.

Vision

Att ALLA barn i förskoleklass i Stockholm stad skall få möjlighet att besöka Cykelskolan under främst vårterminen de kommande tre åren. Detta skulle innebära att cirka 10 000 barn skulle få möjlighet att starta sin resa mot att bli en säker cyklist i framtiden, en mer ”hållbar” medborgare.

Bakgrund

Varför behövs Cykelskolan?

När vi var barn fick alla skolor besök av en polis som både gjorde en kontroll av våra cyklar samt checkade av vår förmåga att cykla. Idag hinner Polisväsendet inte det. När vi för snart tio år sedan började titta på att skapa cykelloppet Sthlm Bike för att visa upp ett bilfritt Stockholm från sadeln i ett eget tempo, ville vi också vara med och forma duktiga framtida cyklister.

Var börjar man? Det finns en mängd ställen att börja på, men vi valde målgruppen barn i förskoleklass. Varför? Barnen har oftast inte hunnit komma så långt i sin trafikvana och de tycker därför att det är spännande med ny kunskap kring cykling. Det finns utrymme i läroplanen för att pedagogerna ska få plats med en utflykt och vi kunde anpassa materialet på ett lämpligt sätt. Cykelskolan är starten på att bli en bra trafikant, vilket slag av sådan man än väljer att bli i framtiden.

Det är viktigt

Det är viktigt att ha förståelse för att vi inte ser barnen som cyklister efter en timme hos oss. Vi tänker att Cykelskolan är början på resan som gör att barn runt 12 års ålder, när ”split-vision” är mer utvecklat, har en stor förståelse för cykling, betydelsen av trafikmärken och hänsyn till sina medtrafikanter. Med ett deltagande i Cykelskolan vill vi att barnen skall börja reflektera över sin egen roll som trafikanter.

För att barn i Stockholm skall bli bra cyklister i framtiden vill vi ge dem rätt förutsättningar och en bra grund att ”trampa på”.

Vi vill att alla barn skall ha samma grundförutsättningar, därför bestämde vi oss för att starta Cykelskolan.

Vi vill att alla barn oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, funktionsnedsättning; fysisk eller psykisk och kunskapsnivå avseende cykling skall kunna delta i Cykelskolan