Nationella sekretariatet för genusforskning

Därför röstar inte kvinnor på högerextrema partier

Nyhet   •   Okt 29, 2012 14:22 CET

Högerextrema partier har vunnit allt mer terräng de senaste åren i Europa, inte minst bland unga lågutbildade män. Nu riktas strålkastarljuset mot kvinnor. Vad är det som får kvinnor med främlingsfientliga åsikter att avstå från att rösta på högerextrema partier?

Det är en av de frågor som Stefan Dahlberg, valforskare vid Göteborgs universitet, ska undersöka för de 4, 5 miljoner kronor som han nyligen har fått av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Projektet ”Varför röstar inte kvinnor på främlingsfientliga partier – lockar inte partiernas jämställdhetspolitiska budskap?” drivs av fyra valforskare och ska pågå fram till och med 2015.

En paradox som utgångspunkt

Bakgrunden till forskningen har egentligen växt fram ur en paradox. Forskning visar att europeiska kvinnor är mer restriktiva till invandring än kvinnor som bor i Skandinavien. Utifrån det borde antalet kvinnor som röstar på högerextrema partier vara högre i Europa. Men så är det inte.

Stefan Dahlberg har, tillsammans med sina tre kolleger, undersökt 20 högerextrema partier och testat olika förklaringsmodeller för att försöka hitta förklaringar till könsskillnaden. Varken modellen där man tittar på sociala och ekonomiska faktorer eller missnöjesmodellen, då väljarna röstar i protest till den rådande politiken, kunde ge tillfredsställande förklaringar till könsskillnaden. Istället gick de vidare och tittade på den så kallade ”åsiktsbaserade modellen”. En modell som undersöker hur väl partiets politiska åsikter och värderingar stämmer överens med väljarnas. Och det verkar som att denna modell kan hjälpa förstå varför dessa könsskillnader existerar.

- Vi tror att egenskaperna hos partierna kan förklara det här utifrån en traditionell politisk dimension som placerar högerextrema partier inom en vänster-högerskala, säger Stefan Dahlgren.

Ett plus minus noll-spel

Det visar sig att könsgapet och paradoxen kan förstås om man granskar den ekonomiska politiken lite närmare.

- Högerextrema partier som för en marknadsliberal ekonomisk politik har ett betydligt mindre könsgap än välfärdsinriktade partier. Förklaringen är att kvinnor med främlingsfientliga åsikter väljer bort högerextrema partier om de för en välfärdsinriktad ekonomisk politik, säger Stefan Dahlberg.

I dag består väljarstödet för högerextrema partier främst av unga lågutbildade män och oftast verksamma inom industrin. Det är män som är i högre grad beroende av att ha en välfärdsstat och fungerade sociala förmåner. Därför röstar dessa män oftast på högerextrema partier med välfärdsinriktad ekonomisk politik.

- Det blir ett plus minus noll-spel. Män som delar värderingar och politik med högerextrema partier avstår från att rösta på dem om de för en marknadsliberal ekonomisk politik. Medan kvinnor attraheras i högre grad. Dessa är några preliminära resultat av projektet och vi är en bra bit på väg att förstå varför dessa könsskillnader existerar, men vi är inte helt framme än, avslutar Stefan Dahlberg.

AV: Roxana Ortiz
Nyheten publicerades på www.genus.se

Roxana Ortiz
Webbredaktör
------
Nationella sekretariatet för genusforskning
Göteborgs universitet
Box 709, 405 30 Göteborg
telefon: 0739 554 556
www.genus.se