Moderata Ungdomsförbundet, MUF

Dags för Alliansen att fälla regeringen

Nyhet   •   Jan 12, 2016 22:00 CET

I en artikel i Dagens Industri skriver Muf:s ordförande Rasmus Törnblom att det är dags för Alliansen att på allvar försöka återta regeringsmakten. Sverige har inte råd med ytterligare ett förlorat år. Moderaternas viktigaste uppgift under 2016 borde därför vara att avsätta regeringen.

Förra året kännetecknades av politiskt övertaktiserande, ogenomtänkta utspel och en stor ovilja till nödvändiga politiska reformer. Från höger och vänster talades det om ansvar, men ingen var beredd att ta det. Moderaterna och Alliansens läxa inför nästa år måste vara att inte låta 2015 upprepa sig.

- Sverige har inte råd med ytterligare ett förlorat år. Målet med oppositionsrollen är att få gehör för sin politik och kunna kliva in i regeringsställning. I år behöver Alliansen pröva om det är möjligt, säger Muf:s ordförande Rasmus Törnblom.

- Spruckna vallöften, politisk osäkerhet och riktade skattehöjningar bidrar till splittring och utbrett missnöje. Sverige behöver inte socialistisk bakåtsträvande fördelningspolitik. Det Sverige behöver är en Alliansregering och reformkraft, säger Muf:s ordförande Rasmus Törnblom.

- Alliansens förutsättningar att få stöd för sin politik i riksdagen är bättre än en regering bestående av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Alliansen behöver söka samlat stöd för sin politik. Hur andra partier väljer att ställa sig är deras ansvar men det behövs fortsatt tydlighet om att Sverigedemokraterna inte ska släppas in i regeringen eller i regeringsförhandlingarna, ssäger Muf:s ordförande Rasmus Törnblom.

Bakgrund

Sverige står inför flera stora utmaningar. Ökande arbetslöshet, sjunkande skolresultat och långa bostadsköer. För att möta detta vill MUF se mer av liberala reformer på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden för att klara integrationen och möta det nya utanförskapet.

  • Arbetsmarknaden ska gälla alla. Ett jobb ska vara självklart även för de utan lång utbildning och perfekta kunskaper i svenska. Flexibelt anställningsskydd.
  • Drivkrafterna behöver stärkas för de som utbildar sig, anstränger sig och vågar omsätta idéer och kreativitet till företagande.
  • Kunskapsplikt i skolan. Lärare ska ha fler karriärvägar och möjligheter till lön efter prestation.
  • Ska inte bostadsbristen lamslå Sverige i en snar närtid behövs omfattande reformer. En övergång från hyresreglering till marknadshyror behöver inledas. Bygg-processerna behöver kortas med färre överklaganden och regler att ta hänsyn till.
  • De generella bidragen bör fasas ut och ersättas av ett enda behovsprövat bidrag. Aktivitetskraven behöver förtydligas och där det är möjligt förstärkas med tidsgränser som uppmuntrar till ökad anställningsbarhet.