Work for you Sverige

Dags för ett nytt kunskapslyft?

Nyhet   •   Jun 23, 2014 09:05 CEST

Under Almedalsveckan 2014 anordnar Work for you ett seminarium på temat ”Dags för ett nytt kunskapslyft?”. Kom och diskutera med de berörda politiker och utbildningsanordnare.

När: 29/6 kl 14:00 - 15:30 på St Hansplan 2, Bryggan.

Länk till evenemanget: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/19465?redir=

Vuxenutbildningen måste utformas för att möta dagens behov:
Med mer än 40 specialistfunktioner kommer så många fler in i arbete
Idag är över 400 000 personer arbetslösa i Sverige. Behovet av ett nytt kunskapslyft är stort i två grupper arbetslösa. Dels bland unga som saknar nödvändig yrkesutbildning för att komma in på arbetsmarknaden, men som inte vågar skuldsätta sig med studielån. Dels bland äldre som är i behov av anpassad vuxenutbildning men som saknar pengar att leva på under studietiden.

- Ett kunskapslyft som finansierar studietiden för dessa stora grupper både unga och äldre skulle göra det möjligt för väldigt många idag arbetslösa att komma in i jobb, kommenterar Rasmus Rossi vd för Work for you. Nyttan med ett kunskapslyft blir än större om det genomförs av specialister som har förmåga att verkligen individanpassa stödinsatserna.

- Det har funnits en övertro på jobbcoachningsinsatser, fortsätter Rasmus Rossi. I Work for you har vi mer än 40 olika specialistfunktioner, bland våra mer än 400 medarbetare med lokal närvaro och arbetsgivarkontakter på 50-talet kontor över hela landet.

Exempel på specialister i Work for you är rekryterare, specialpedagog, socionom, ergonom, motiverande samtalsspecialist, ämneslärare, förstelärare, SFI-lärare, hemspråksstödjare, sjuksköterska, undersköterska, personalvetare, rehabiliteringskonsult, studie-och yrkesvägledare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, KBT terapeut, synpedagog, tolk, ADHD-specialist och IT-instruktör.

- Ska ett kunskapslyft bli så effektivt som möjligt krävs resurser för att kunna möta varje individ, fortsätter Rasmus Rossi. Många saknar inte bara nödvändig yrkesutbildning. De kan även ha varit arbetslösa och sjukskrivna sedan länge med allt vad det innebär. Många behöver språkutbildning varav en del i denna grupp saknar grundskolekompetens. Det finns även en stor grupp med funktionsnedsättningar och dessa behöver extra anpassningar av sin utbildningssituation.

- Ett väl utfört kunskapslyft blir en effektiv investering bara om den möter högt ställda krav på komplexiteten i dagens arbetsförmedling.

Programmen i Work for you är uppbyggda för att vara ett avstamp från arbetslöshet, till ett mer aktivt liv med arbete, egenförsörjning och ökad kontroll över den egna tillvaron.

Företaget grundades år 2005 av Wille Sannegård och Lars Proos, två eldsjälar som framgångsrikt arbetat med de som står längst ifrån arbetsmarknaden i mer än 30 år.