DalaLänken

DalaLänken

Nyhet   •   Jan 25, 2010 17:59 CET

Ett nytt företag som till största delen arbetar för skola och näringsliv i ett långsiktigt perspektiv.
Att ge barn och lärare rätt verktyg för Entrepenörsskap och uppfinnande i skolan med resultat som högre betyg och att eleven får vara sin egen individ på sina egna villkor utan att rubba skolplanen.
DalaLänken fungerar som en drivmotor till detta och har mer än 10 års erfarenhet i skolorna.

DalaLänken jobbar för:

Att skola och arbetslivet skall hjälpa varandra

Vill visa hur det är i skolan och förstå hur det är på jobbet

Vill förstå hur våra kunskaper kan användas i arbetslivet

Vill få kunskaper och erfarenheter för att göra bra utbildnings och yrkesval