Extronic Elektronik - Energieffektiv belysningsstyrning och larmsystem

DALI-kompatibel nivåväljare NP-3T DL

Nyhet   •   Feb 14, 2014 10:00 CET

NP-3T DL är en DALI-kompatibel nivåväljare, som matas direkt med 230 VAC och kräver ingen likriktare för 12 VDC. NP-3T DL kan även strömförsörja andra enheter med 12 VDC, som t.ex. IR-detektorer och den har en inbyggd DALI-driver som strömförsörjer DALI-bussen. 

Energimyndigheten rekommenderar att; ”Styr- och reglersystemen ska främst dra nytta av dagsljus och minimera upptändningstider.” Därför har NP-3T DL utrustats med en ingång för ljussensor. Ljussensorn placeras centralt i lokalen och sänker belysningens styrka om det infallande dagsljuset ökar.

 - Arbetsmiljöverkets rekommendationer om att styr- och reglersystem främst ska dra nytta av dagsljus är bra, säger Stefan Johansson, säljare på Extronic Elektronik. Är ljuset utifrån tillräckligt ska vi inte slösa med energin till vår belysning.


Den nya nivåväljaren NP-3T DL beräknas att vara leveransklar i april.


Vad är en nivåväljare?

 Nivåväljare används för att skapa ljusnivåer som anläggningen kan växla mellan. I den ”Dynamiska belysningen” används vanligtvis 80 % ljus när lokalen används, samt en låg ljusnivå när lokalen lämnas tom. Genom att använda 80 % istället för 100 % ljus, minskas både energiförbrukningen och den skadliga värme som bildas inne i belysningsarmaturen.

  När lokalen lämnas tom dimras ljuset ner till lågljusnivån, i väntan på nästa upptändning. På det här sättet skapas ett grundljus i lokalen.

 Om lokalen lämnas tom en längre tid, släcks ljuset för att spara ytterligare energi. Den här tiden kan vara inställd på 0 - 2 timmar.

 Nivåväljaren NP-3T DL arbetar också med två ställbara ljusnivåer, men det som skiljer den ifrån andra nivåväljare är ljussensoringången. Genom att placera en ljussensor i lokalen kommer de ställbara ljusnivåerna, bara att användas som max- och minljusnivå för belysningen. Istället styrs ljuset efter det infallande ljuset i lokalen. Om det infallande ljuset ökar, minskas belysningens styrka och mer energi sparas.