Dalslands Kanal AB

Dalslands kanal på Båtmässan i Göteborg

Nyhet   •   Jan 22, 2014 14:47 CET


”Tydligare vårtecken finns knappast”

Den 55:e Båtmässan i Göteborg pågår under tiden 1-9 februari 2014. Och Dalslands Kanal AB är representerat med egen monter.

- Båtmässan är en fackmässa för allmänheten, säger Benny Ruus, Kanaldirektör vid Dalslands Kanal AB, en mötesplats där drömmar och fakta möter varor och produkter. För kanalbolaget är båtmässan i Göteborg viktig och har på ett sätt blivit viktigare med åren. Här kan vi läsa av värderingar och trender i båtlivet, vi får synpunkter på vår verksamhet och vi kan mycket konkret hjälpa den enskilde kanaltrafikanten i sin planering. Och så möter vi media och affärs- och samarbetspartners.

Båtmässan har karaktären av en bransch- och fackmässa men är i vidare bemärkelse en mötesplats för alla som har sjön som ett gemensamt intresse. Dalslands Kanal AB har under många år funnits med som utställare här, eftersom Västsverige, med Vänerregionen och Bohuskusten, är dess viktigaste nationella marknadsområde. Kanalbolaget har vanligtvis bråda dagar i mässmontern och räknar med att det blir så även under de kommande nio mässdagarna i Göteborg, särskilt med tanke på den starka seglationssäsongen man hade 2013.

- Egentligen kan man säga att båtmässan är starten på den nya seglationssäsongen även om det dröjer ytterligare några månader innan vi öppnar för de första båtarna. Dessutom, tydligare vårtecken finns knappast än en båtmässa, avslutar Benny Ruus.

För mer information eller ytterligare kommentar, vänligen kontakta; Benny Ruus, Kanaldirektör
vid Dalslands Kanal AB, mobil 070-577 40 84 eller benny.ruus@dalslandskanal.se

Fakta om Dalslands kanals sjösystem:
Dalslands kanal består av ett pärlband av stora och små sjöar, vikar, fjordar och bi-leder som binds samman av ca 12 km grävd/sprängd kanal.Sjösystemets totala längd är ca 250 km och sträcker sig från Vänern upp genom Dalsland och sydvästra Värmland och in i Norge. I sjösystemet finns 31 slussar fördelade på 17 slusstationer. Fallhöjden är totalt 66 meter. Kanalen är öppen seglation för fritidsbåtar och kanoter mellan 9 juni - 24 augusti.

Läs mer om
Dalslands kanal på www.dalslandskanal.se